Tiskové výstupy

Tiskové výstupy

Zaměstnanci – Tiskové výstupy

Tato část systému slouží k tvorbě těchto tiskových výstupů:

pro OSSZ
Zaměstnanci – Tiskové výstupy – Pro OSSZ
Přehled o výši pojistného (Zákon č. 589/1992 Sb.), Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), ELDP, Příloh k žádosti o nemocenské, …
pro zdravotní pojišťovny
Zaměstnanci – Tiskové výstupy – Pro zdravotní pojišťovny
Přehled o platbě pojistného, Hromadné oznámení zaměstnavatele
pro finanční úřad
Zaměstnanci – Tiskové výstupy – Pro finanční úřad
Pojistné na důchodové spoření, Potvrzení o zdanitelných příjmech, Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, …
mzdové výstupy
Zaměstnanci – Tiskové výstupy – Mzdové výstupy
Mzdové listy, Rekapitulace mzdových složek, Pracovněprávní průměry, Přehled čerpání dovolené, Přehled pracovních poměrů, …
ostatní výstupy
Zaměstnanci – Tiskové výstupy – Ostatní
Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list), Výpočet průměrného čistého výdělku, Zákonné pojištění odpovědnosti, Přepočtený počet zaměstnanců.

Pro OSSZ

Pod touto nabídkou jsou sestavy, které máte předkládat OSSZ:

Přehled o výši pojistného

[http
//tinyurl.com/zakon-589-1992-Sb Zákon 589/1992 Sb.]
Přehled o výši pojistného OSSZ vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro OSSZ -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.


Máte možnost výběru, v jakém formátu chcete přehled vytisknout.
Aby se soubor mohl vygenerovat, musíte mít v nastavení firmy -> záložka "Moduly" -> záložka "Zaměstnanci" – záložka "Pojištění" v části "Sociální pojištění" nastavenou adresu a bankovní spojení. Jinak na budete na chybějící údaje upozorněni.

Měsíc
Vyberete měsíc, za který chcete přehled vytisknout.
Rok
Vyberete rok, za který chcete přehled vytisknout.
Vytvořit a otevřít soubor formátu PDF
Označíte Vytvořit a otevřít soubor formátu PDF. Potvrzením dialogu se zobrazí formulář OSSZ, který je vyplněn údaji z mezd. Na barevné liště v pravém horním rohu máte tlačítko , jehož pomocí můžete zvýraznit pole, která mají být vyplněna. Tato lišta se může schovat, příp. zase obnovit pomocí tlačítka na levé straně barevné lišty, příp. na levé straně tiskopisu. Další tlačítka slouží pro vytvoření náhledu a pro ověření podpisů .
Údaje v tomto tiskopisu můžete opravovat, doplňovat, tyto opravy se do uloženého tiskopisu již neuloží. Tiskopis je možno jen vytisknout a odeslat v tištěné podobě. Současně si ho v tištěné podobě založte i pro svoji potřebu.
Uložit do formátu XML
Tento formát slouží pro elektronickou komunikaci s ČSSZ. Označíte Uložit do formátu XML. Přehled se automaticky vygeneruje podle údajů ve mzdách a uloží se do vašeho PC dle nastavení v dialogu. Současně vás program na tento export upozorní.

Tento formulář již nelze dále upravovat. Soubor můžete pouze elektronicky odeslat.
Cílový soubor
V obou případech si musíte nastavit cestu, příp. název souboru pro uložení souboru. Základní přednastavení se nabízí.

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro OSSZ -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.


Máte možnost výběru, v jakém formátu chcete oznámení vytisknout.
Aby se soubor mohl vygenerovat, musíte mít v nastavení firmy -> záložka "Moduly" -> záložka "Zaměstnanci" – záložka "Pojištění" v části "Sociální pojištění" nastavenu adresu a bankovní spojení. Jinak na to budete upozorněni.

Osoba
Pomocí vyberete zaměstnance
Pracovní poměr
Pokud má zaměstnanec jen jeden pracovní poměr, okamžitě se zde nastaví. V opačném případě si ho vyberete pomocí .
Oznámení nástupu do zaměstnání
Označíte , pokud potřebujete vytisknout oznámení o nástupu do zaměstnání
Oznámení skončení zaměstnání
Označíte , pokud potřebujete vytisknout oznámení o skončení zaměstnání
Vytvořit a otevřít soubor formátu PDF
Označíte Vytvořit a otevřít soubor formátu PDF. Potvrzením dialogu se zobrazí formulář OSSZ, který je vyplněn údaji z mezd. Na barevné liště v pravém horním rohu máte tlačítko , jehož pomocí můžete zvýraznit pole, která mají být vyplněna. Tato lišta se může schovat, příp. zase obnovit pomocí tlačítka na levé straně barevné lišty, příp. na levé straně tiskopisu. Další tlačítka slouží pro vytvoření náhledu a pro ověření podpisů .
Údaje v tomto tiskopisu můžete opravovat, doplňovat, tyto opravy se do uloženého tiskopisu již neuloží. Jste o tom informování na horní barevné liště. Tiskopis je možno jen vytisknout a odeslat v tištěné podobě. Současně si ho v tištěné podobě založte i pro svoji potřebu.
Uložit do formátu XML
Tento formát slouží pro elektronickou komunikaci s ČSSZ. Označíte Uložit do formátu XML. Přehled se automaticky vygeneruje podle údajů ve mzdách a uloží se do vašeho PC dle nastavení v dialogu. Současně vás program na tento export upozorní.

Tento formulář již nelze dále upravovat. Soubor můžete pouze elektronicky odeslat.
Cílový soubor
V obou případech si musíte nastavit cestu, příp. název souboru pro uložení souboru. Základní přednastavení se nabízí.

Evidenční list důchodového pojištění

[http
//portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=39631&recShow=51&fulltext=eviden~C4~8Dn~C3~AD~20list~20d~C5~AFchodov~C3~A9ho~20poji~C5~A1t~C4~9Bn~C3~AD&nr=582~2F1991&rpp=100#parCnt Zákon 582/1992 Sb.]
Evidenční list důchodového pojištění vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro OSSZ -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.


Máte možnost výběru, v jakém formátu chcete oznámení vytisknout.
Aby se soubor mohl vygenerovat, musíte mít v nastavení firmy -> záložka "Moduly" -> záložka "Zaměstnanci" – záložka "Pojištění" v části "Sociální pojištění" nastavenu adresu a bankovní spojení. Jinak na to budete upozorněni.

Osoba
Pomocí vyberete zaměstnance
Pracovní poměr
Pokud má zaměstnanec jen jeden pracovní poměr, okamžitě se zde nastaví. V opačném případě si ho vyberete pomocí .
Typ ELDP
Je přednastaveno "Zaměstnání trvá". Pomocí můžete vybrat z ostatní nastavených typů:

 • Zaměstnání trvá
 • Zaměstnání ukončeno
 • Zaměstnání ukončeno smrtí
 • Opravný – Zaměstnání trvá
 • Opravný – Zaměstnání ukončeno
 • Opravný – Zaměstnání ukončeno smrtí
 • Rekonstruovaný – Zaměstnání trvá
 • Rekonstruovaný – Zaměstnání ukončeno
 • Rekonstruovaný – Zaměstnání ukončeno smrtí
Rok
Zvolíte potřebný rok
Vytvořit a otevřít soubor formátu PDF
Označíte Vytvořit a otevřít soubor formátu PDF. Potvrzením dialogu se zobrazí formulář OSSZ, který je vyplněn údaji z mezd. Na barevné liště v pravém horním rohu máte tlačítko , jehož pomocí můžete zvýraznit pole, která mají být vyplněna. Tato lišta se může schovat, příp. zase obnovit pomocí tlačítka na levé straně barevné lišty, příp. na levé straně tiskopisu. Další tlačítka slouží pro vytvoření náhledu a pro ověření podpisů .
Údaje v tomto tiskopisu můžete opravovat, doplňovat, tyto opravy se do uloženého tiskopisu již neuloží. Jste o tom informování na horní barevné liště. Tiskopis je možno jen vytisknout a odeslat v tištěné podobě. Současně si ho v tištěné podobě založte i pro svoji potřebu.
Uložit do formátu XML
Tento formát slouží pro elektronickou komunikaci s ČSSZ. Označíte Uložit do formátu XML. Přehled se automaticky vygeneruje podle údajů ve mzdách a uloží se do vašeho PC dle nastavení v dialogu. Současně vás program na tento export upozorní.

Tento formulář již nelze dále upravovat. Soubor můžete pouze elektronicky odeslat.
Cílový soubor
V obou případech si musíte nastavit cestu, příp. název souboru pro uložení souboru. Základní přednastavení se nabízí.

Příloha k žádosti o nemocenské

[http
//portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=62555&recShow=103&nr=187~2F2006&rpp=100#parCnt Zákon č.187/2006 Sb § 97]

Přílohu k žádosti o nemocenské dávky vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro OSSZ -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.


Aby se soubor mohl vygenerovat, musíte mít v nastavení firmy -> záložka "Moduly" -> záložka "Zaměstnanci" – záložka "Pojištění" v části "Sociální pojištění" nastavenu adresu a bankovní spojení. Jinak na to budete upozorněni.

Měsíc / Rok
Zvolíte měsíc a rok předcházející měsíci, ve kterém vznikla sociální událost. Jinak řečeno vybíráte poslední měsíc rozhodného období.
Osoba
Pomocí vyberete zaměstnance
Pracovní poměr
Pokud má zaměstnanec jen jeden pracovní poměr, okamžitě se zde nastaví. V opačném případě si ho vyberete pomocí .
Cílový soubor
Nastavíte cestu, příp. název souboru pro jeho uložení. Základní přednastavení se nabízí.

Vyberete možnost uložení ve formátu PDF nebo XML.

Uložený soubor ve formátu PDF je vyplněn základními údaji z mezd, ostatní se musí doplnit. Na barevné liště v pravém horním rohu máte tlačítko , jehož pomocí můžete zvýraznit pole, která mají být vyplněna. Tato lišta se může schovat, příp. zase obnovit pomocí tlačítka na levé straně barevné lišty, příp. na levé straně tiskopisu. Další tlačítka slouží pro vytvoření náhledu a pro ověření podpisů .
Tento tiskopis slouží pro různé druhy dávek (nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská dovolená, dlouhodobé ošetřovné). Přednastavení je provedeno pro nejčastěji používanou dávku – nemocenské. Pokud chcete tuto dávku změnit, musíte škrtnout "nemocenské" (kurzor nastavíte do řádku nad první písmeno a škrtáte např. klávesou "-" do konce řádku, potvrdíte klávesou ENTER nebo přesunete kurzor na jiný údaj) a zrušit škrtnutí na vybrané dávce (dáte do bloku a klávesou DELETE škrtnutí vymažete). Neopomeňte zkontrolovat, příp. opravit údaje na druhém listu tiskopisu.
Opravené hodnoty se do uloženého tiskopisu již neuloží. Jste o tom informování na horní barevné liště. Tiskopis je možno jen vytisknout a odeslat v tištěné podobě. Současně si ho v tištěné podobě založte i pro svoji potřebu.

Pro zdravotní pojišťovny

Pod touto nabídkou jsou sestavy, které máte předkládat zdravotním pojišťovnám:

Přehled o platbě pojistného

Přehled o platbě pojistného zdravotním pojišťovnám vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro zdravotní pojišťovny -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.

Rok
Vyberete rok, za který chcete přehled vytisknout
Měsíc
Vyberete měsíc, za který chcete přehled vytisknout
Cílový soubor
Nastavte cestu, příp. název souboru pro uložení souboru. Základní přednastavení se nabízí.

Soubory se uloží ve formátu PDF, samozřejmě pro každou zdravotní pojišťovnu je vyplněn jejich formulář. Jsou vyplněny základními údaji z mezd, ostatní je možno doplnit.
Na barevné liště v pravém horním rohu máte tlačítko , jehož pomocí můžete zvýraznit pole, která mají být vyplněna. Tato lišta se může schovat, příp. zase obnovit pomocí tlačítka na levé straně barevné lišty, příp. na levé straně tiskopisu. Další tlačítka slouží pro vytvoření náhledu a pro ověření podpisů .
Údaje v tomto tiskopisu můžete opravovat, doplňovat, tyto opravy se do uloženého tiskopisu již neuloží. Tiskopis je možno jen vytisknout a odeslat v tištěné podobě. Současně si ho v tištěné podobě založte i pro svoji potřebu. Jste o tom informování jednak na horní barevné liště.

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro zdravotní pojišťovny -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí. Je to obdobný dialog jako v předcházející volbě. Vyplníte i stejné údaje:

Rok
Vyberete rok, za který chcete přehled vytisknout
Měsíc
Vyberete měsíc, za který chcete přehled vytisknout
Cílový soubor
Nastavte cestu, příp. název souboru pro uložení souboru. Základní přednastavení se nabízí.

Když vyplněné údaje potvrdíte tlačítkem , zobrazí se dialog se seznamem zaměstnanců k jejich výběru.


Vybrané zaměstnance označte . Pokud potřebujete označit všechny zaměstnance, označte v horní řádce – u názvu sloupečků. Stejným způsobem lze označení i zrušit. Po potvrzení dialogu tlačítkem je tiskopis vyexportován a uložen dle vašeho nastavení. Samozřejmě – pokud označíte více zaměstnanců různých zdravotních pojišťoven, bude vygenerováno i více souborů.
Soubory se uloží ve formátu PDF, samozřejmě pro každou zdravotní pojišťovnu je vyplněn jejich formulář. Jsou vyplněny základními údaji z mezd, tiskne se datum změny a kód "P" pro přihlášení nebo kód "O" pro odhlášení. Tyto kódy jsou shodné pro všechny zdravotní pojišťovny. Případné další údaje je nutno doplnit.

Na barevné liště v pravém horním rohu máte tlačítko , jehož pomocí můžete zvýraznit pole, která mají být vyplněna. Tato lišta se může schovat, příp. zase obnovit pomocí tlačítka na levé straně barevné lišty, příp. na levé straně tiskopisu. Další tlačítka slouží pro vytvoření náhledu a pro ověření podpisů .
Údaje v tomto tiskopisu můžete opravovat, doplňovat, tyto opravy se do uloženého tiskopisu již neuloží. Tiskopis je možno jen vytisknout a odeslat v tištěné podobě. Současně si ho v tištěné podobě založte i pro svoji potřebu. Jste o tom informování jednak na horní barevné liště.

Pro finanční úřad

Pod touto nabídkou jsou sestavy, které potřebujete pro finanční úřad:

Upozornění: Pro správnost mnoha sestav je nezbytné mít v nastavení firmy vyplněná pole Krajský finanční úřad a Územní pracoviště na záložce Upřesnění.

Pojistné na důchodové spoření

Předpis č. 397/2012 Sb.

Zákon o pojistném na důchodové spoření

§ 19
Hlášení a splatnost zálohy
(1) Plátce pojistného na důchodové spoření je povinen elektronicky podat hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem.
(2) Před uplynutím lhůty pro podání hlášení může plátce pojistného nahradit již podané hlášení opravným hlášením; k předchozímu hlášení se dále nepřihlíží.
(3) S hlášením je spojena povinnost odvést zálohu na pojistné.
(4) Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podává se hlášení v této lhůtě.
(5) Částka připsaná nejvýše 20 dnů přede dnem splatnosti zálohy na osobní pojistný účet plátce pojistného se nepoužije na úhradu nedoplatků na jiných osobních daňových účtech.
§ 20
Následné hlášení
(1) Zjistí-li plátce pojistného na důchodové spoření, že poslední známá záloha není ve správné výši, je povinen elektronicky podat následné hlášení.
(2) V následném hlášení plátce pojistného uvede rozdíl oproti poslední známé záloze.
(3) Následné hlášení lze podat i v případě, kdy se nemění poslední známá záloha, ale pouze údaje dříve tvrzené.
(4) Následné hlášení není přípustné podat po dobu doměřovacího řízení týkajícího se předmětného zálohového období.

Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vygenerujete pomocí průvodce, kterého naleznete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro finanční úřad -> Pojistné na důchodové spoření
Po zvolení příslušného roku a měsíce, vyberete, zda se jedná o hlášení řádné, opravné nebo následné a zvolíte místo pro uložení vygenerovaného XML souboru. Stisknutím tlačítka zavřete průvodce a vygenerujete soubor.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Potvrzení o zdanitelných příjmech vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro finanční úřad -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.

Rok
Vyberete rok, za který chcete přehled vytisknout
Měsíc
Vyberete měsíc, za který chcete přehled vytisknout
Cílový soubor
Nastavte cestu, příp. název souboru pro uložení souboru. Základní přednastavení se nabízí.

Soubor se uloží ve formátu PDF. Je vyplněny základními údaji z mezd, ostatní je nutno doplnit.
Na barevné liště v pravém horním rohu máte tlačítko , jehož pomocí můžete zvýraznit pole, která mají být vyplněna. Tato lišta se může schovat, příp. zase obnovit pomocí tlačítka na levé straně barevné lišty, příp. na levé straně tiskopisu. Další tlačítka slouží pro vytvoření náhledu a pro ověření podpisů .
Údaje v tomto tiskopisu můžete opravovat, doplňovat, tyto opravy se do uloženého tiskopisu již neuloží. Tiskopis je možno jen vytisknout a odeslat v tištěné podobě. Současně si ho v tištěné podobě založte i pro svoji potřebu. Jste o tom informování jednak na horní barevné liště.

V tomto tiskopise musíte některé údaje označit (nehodící se škrtněte) – kurzor nastavíte do řádku nad první písmeno výrazu, který chcete škrtnout, a škrtáte např. klávesou "-" do konce řádku, potvrdíte klávesou ENTER nebo přesunete kurzor na jiný údaj. Opravené hodnoty se do uloženého tiskopisu již neuloží. Jste o tom informování na horní barevné liště. Tiskopis je možno jen vytisknout a odeslat v tištěné podobě. Současně si ho v tištěné podobě založte i pro svoji potřebu.

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

[http
//portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=40374&recShow=93&nr=586~2F1992&rpp=100#parCnt Předpis č. 586/1992 Sb. § 38ch]

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Tyto podklady naleznete v "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro finanční úřad -> Podklady pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Po spuštění průvodce zvolíte příslušný rok a zda se jedná o daň zálohovou či srážkovou. Průvodce dokončíte a podklady otevřete stisknutím tlačítka .

Vyúčtovaní pojistného na důchodové spoření

[http
//portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=78546&nr=397~2F2012&rpp=15#local-content Předpis č. 397/2012 Sb.]

Zákon o pojistném na důchodové spoření

§ 26
Vyúčtování a splatnost pojistného
(1) Plátce pojistného je povinen elektronicky podat vyúčtování pojistného na důchodové spoření podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem.
(2) Pojistné odváděné plátcem pojistného je splatné ve lhůtách splatnosti záloh na toto pojistné.
(3) Dodatečné vyúčtování lze podat pouze elektronicky.

Vyúčtovaní pojistného na důchodové spoření vygenerujete pomocí průvodce, kterého naleznete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> pro finanční úřad.

Po zvolení příslušného roku, vyberete, zda se jedná o vyúčtovaní řádné, opravné, dodatečné nebo dodatečné opravné a zvolíte místo pro uložení vygenerovaného xml souboru. Stisknutím tlačítka zavřete průvodce a vygenerujete soubor.

Mzdové výstupy

Pod touto nabídkou jsou mzdové výstupy, které nelze tisknout v předcházejících volbách:

Mzdové listy

Mzdové listy vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> Mzdové výstupy -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.

Pokud nebudete dále nic specifikovat, vytisknou se mzdové listy pro všechny zaměstnance za nabídnutý rok. Máte možnost užšího výběru.

Rok
Vyberete rok, za který chcete přehled vytisknout
Skupina osob
Pokud máte zaměstnance rozděleny do skupin, můžete si zde pomocí tlačítka vybrat určitou skupinu. Pak se vytisknou mzdové listy za všechny osoby, které patří do této skupiny.
Osoba
Je možnost vytisknout mzdový list i jen za jednoho zaměstnance, kterého si zde vyberete pomocí tlačítka ze seznamu zaměstnanců.

Tlačítkem potvrdíte výběr – zobrazí se známý dialog pro tisk, ve kterém vyberete, jak chcete mzdový list vytisknout (náhled, PDF, e-mailem), příp. si můžete vybrat, zda chcete tisknout všechny záznamy nebo jen určité listy.

Rekapitulace mzdových složek

Mzdové listy vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> Mzdové výstupy -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.

Pokud nebudete dále nic specifikovat, vytisknou se všechny mzdové složky všech zaměstnanců za nabídnutý rok. Pomocí tlačítka máte možnost užšího výběru.

 • Rok
  Vyberete potřebný kalendářní rok.
 • Období
  Můžete vybrat jednotlivé měsíce, čtvrtletí, pololetí nebo celý rok.
 • Středisko
  Máte možnost vytvořit sestavu za všechna střediska nebo vybíráte jednotlivá střediska ze seznamu středisek.
 • Sumace středisek
  Zde označíte , pokud chcete sestavu sumarizovat za všechna střediska. Pokud chcete vytvořit přehled za celou firmu, ale chcete mít střediskový přehled, necháte .
 • Osoba
  Máte možnost vytvořit sestavu za všechny zaměstnance nebo vybíráte jednotlivé zaměstnance.
 • Skupina složek
  Máte možnost vytvořit sestavu za všechny skupiny složek nebo si můžete vybrat jen konkrétní skupinu.

Dle vašeho zadání se vytvoří nový tabulkový přehled – rekapitulace. K dalšímu užšímu výběru můžete použít filtr.

Vytištěná sestava je přehled těchto zobrazených položek.

Pracovněprávní průměry

Přehled čerpání dovolené

Přehled pracovních poměrů

Ostatní výstupy

Pod touto nabídkou jsou ostatní výstupy, které nelze tisknout v předcházejících volbách:

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

Zápočtový list vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> Ostatní -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.

Osoba
Pomocí tlačítka vyberete ze seznamu zaměstnanců.
Pracovní poměr
Pokud vybraný zaměstnance má jen jeden pracovní poměr, rovnou se tento pracovní poměr zde nastaví. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, zůstává toto pole prázdné a vy si jej vyberete pomocí tlačítka .

Tlačítkem potvrdíte výběr – zobrazí se vyplněné Potvrzení o zaměstnání (náhled), který si můžete vytisknout, odeslat mailem, příp. uložit v pdf.formátu

Zákonné pojištění odpovědnosti

Zákonné pojištění vytisknete v modulu "Zaměstnanci" -> Tiskové výstupy -> Ostatní -> po vyplnění dialogu, který se potvrzením této volby spustí.

Rok
Je nastaven na aktuální rok – můžete pomocí tlačítka změnit.
Čtvrtletí
Pomocí tlačítka vyberte potřebné čtvrtletí

Tlačítkem potvrdíte výběr – zobrazí se vyplněné Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škody při prac. úrazu nebo nemoci z povolání (náhled), který si můžete vytisknout, odeslat mailem, příp. uložit v pdf.formátu.
Celkem odvod pojistného se vypočítává dle výše promile, kterou jste si vyplnili v nastavení firmy – viz Firma -> Nastavení -> Moduly -> Zaměstnanci -> Ostatní.

Zaúčtování zákonného pojištění se zatím musí provádět ručně.

Výpočet průměrného čistého výdělku

Toto Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané podle § 313 odst. 2 zákoníku práce při skončení pracovněprávního vztahu je určen pro Úřad práce ČR. Naleznete ho v modulu "Zaměstnanci" -> "Tiskové výstupy" -> "Ostatní" -> "Výpočet průměrného čistého výdělku".


V prvním kroku průvodce zvolíte zaměstnance, pro kterého chcete chcete spočítat průměrný čistý výdělek. Po zvolení pokračujete stisknutím tlačítka .

V druhém kroku zvolíte rok a měsíc, za který chcete průměrný výdělek spočítat a místo ve vašem počítači, kam se má vygenerovaný soubor (pdf) uložit.

Přepočtený počet zaměstnanců

Jednoduchého průvodce pro výpočet přepočteného počtu zaměstnanců naleznete v modulu "Zaměstnanci" -> "Tiskové výstupy" -> "Ostatní" -> "Přepočtený počet zaměstnanců".


V tomto dialogu zvolíte rok a měsíc od-do a ukončíte tlačítkem .

Související