Účetní deník

Účetní deník

Účetní deník je hlavní knihou pro vedení účetnictví, je to pohled na položky všech účetních dokladů, odpisy majetku, splátkového kalendáře a daňových nákladů leasingu. Pohled je definován jako rozdělení položky (obsahuje zaúčtování základu a DPH) na část základu a část DPH.

Definice výběru položek deníku

Účetní deník naleznete v horní navigaci modulu „Účetnictví“, kliknete na položku „Účetní výstupy“ a vyberete ze seznamu „Účetní deník“. Po kliknutí se spustí „Průvodce tvorbou účetního deníku“, ve kterém můžete specifikovat parametry účetního deníku.

Zadáváním těchto specifikací vyfiltrujete požadované údaje. Žádný údaj není povinné vyplnit, zpracují se pouze ty parametry, které zadáte.

Datum účtování od-do
Požadovaná data účtování můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka .
Datum vystavení dokladu od-do
Požadovaná data vystavení dokladu můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka .
Datum zdanitelného plnění od-do
Požadovaná data zdanitelného plnění můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka .
OK účtováno
V tomto poli vybere, zda chcete zobrazit položky, které již byly zaúčtovány či nikoli. Samozřejmě můžete nechat pole prázdné a zobrazit všechny položky.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka .

Zde můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou.

Účty má dáti
Účty dal

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka .

Vybrané moduly
Pomocí seznamu můžete vybrat moduly, kterých se má účetní deník týkat.
Vybraná střediska
Pomocí seznamu můžete vybrat střediska, kterých se má účetní deník týkat.
Částka od-do
Zde můžete zvolit rozsah částek v Kč, které má účetní deník obsahovat.
Částka v měně od-do
Zde můžete zvolit rozsah částek v cizí měně, které má účetní deník obsahovat.
Popis
Položky můžete filtrovat i podle popisů, je třeba dávat si pozor na interpunkci, velká a malá písmena.

Vybrané zakázka
Pomocí seznamu můžete vybrat zakázky, kterých se má účetní deník týkat.
Vybrané firmy
Pomocí seznamu můžete vybrat firmy, kterých se má účetní deník týkat.
Činnosti
Pomocí seznamu můžete vybrat činnosti, kterých se má účetní deník týkat.

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka .

Seznam polí účetního deníku

Účetní deník obsahuje následující pole, která jsou rozdělena na dvě skupiny a to na základní výstup a rozšířený výstup. Toto rozdělení slouží pro řízení tisku.

Základní výstup

Tato pole jsou určena pro tisk účetního deníku.

 • Modul
 • Název modulu
 • Stav zaúčtování
 • Interní číslo dokladu
 • Variabilní symbol
 • Částka v Kč
 • Účet MD
 • Účet DAL
 • Datum zaúčtování
 • Činnost
 • Středisko
 • Zakázka
 • Popis
 • Název firmy

Rozšířený výstup

Tato pole lze tisknout po zaškrtnutí příznaku "Rozšířená verze tiskové sestavy".

 • Párovací symbol
 • Stát DPH
 • Datum zdanitelného plnění
 • Stav dokladu
 • Měna
 • Kurz
 • Částka v měně
 • Datum vystavení dokladu
 • Datum splatnosti
 • Datum úhrady
 • Řádky DPH
 • Stav dokladu
 • Odpočet zálohy
 • Hodnota DPH
 • Firma

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

 • Jazyk reportu

 • Přístupné sestavy
Účetní deník
 • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.