Uživatelské reporty

Uživatelské reporty

Nástroje – Uživatelské reporty

Způsob tvoření uživatelských reportů (tisků) je náročný a je určen spíše pro správce IT.

Pokud tuto funkci nevidíte, požádejte technickou podporu o její zpřístupnění (zdarma, není možné k variantě Mini a One).

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole „Ovládání programu“.

Upozornění: K úpravám uživatelských reportů neposkytujeme podporu. Jak bylo zmíněno výše, nástroj a práce v něm je určena spíše pro správce IT.

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka otevřete formulář pro nový záznam.

Zkratka
Pole „Zkratka“ může obsahovat až 20 znaků. Zvolte unikátní strojový název nového reportu (např. „upravenaFaktura“). Uživatelské reporty jsou v nabídce tisků předřazeny standardním tiskům. Pokud je uživatelských reportů více, je možné pořadí určit právě zkratkou, podle které jsou uživatelské reporty řazeny.
Název
Pole „Název“ může obsahovat až 255 znaků. Je to text, který se zobrazuje uživateli.
Kód formuláře
Odpovídá formuláři, ze kterého byl report vzat (např. favAkt). Existují následující formkody formulářů:

 • obchodObvDokl – objednávky vydané
 • obchodObpDokl – objednávky přijaté
 • obchodNapDokl – nabídky přijaté
 • obchodNavDokl – nabídky vydané
 • obchodPppDokl – poptávky přijaté
 • obchodPpvDokl – poptávky vydané
 • favAkt – faktury vydané
 • fapAkt – faktury přijaté
 • sklAkt – přijemky/výdejky
 • pokAkt – pokladna
 • banAkt – banka
Hlavní report
Vyberete z vytvořených vašich reportů.

Tvorba reportů

Základem reportů je nástroj iReport. Je potřeba verze 4.7.0.

 1. Stáhněte iReport z adresy: https://www.flexibee.eu/download/report/iReport-4.7.0.zip
 2. Rozbalte jej do pomocného adresáře.
 3. Spusťte ho s Javou 7.
  • Pokud máte nainstalovánu novější verzi javy, je nutné si stáhnout a nainstalovat nejnovější Javu 7 (Instalátory Javy 7 ke stažení).
  • Po úspěšné instalaci je potřeba upravit soubor ireport.conf, který se nachází v adresáři etc (${adresarKamJsmeRozbaliliIReport}/etc/ireport.conf).
  • Najděte a případně odkomentujte (odmazáním # na začátku) řádku jdkhome=“/path/to/jdkhome“. Místo /path/to/jdkhome doplňte cestu do adresáře, který aktuálně obsahuje nainstalovanou Javu 7 (např. c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45).
 4. Pokud se Vám podařilo iReport spustit, zkontrolujte zda opravdu běží na javě 7. Kontrolu provedete v menu Help -> About. Otevře se okno a v jeho spodní části bude napsáno Java: 1.7.0_…
 5. Přidejte do Classpath .jar soubory aplikace FlexiBee. V horním menu Tools -> Options otevřete okno s nastavením. V horním nenu zvolte možnost iReport a v podmenu Classpath.
 6. Tlačítkem Add JAR přidejte všechny .jar soubory, které začínají na winstrom-. Soubory naleznete v adresáři C:\Documents and Settings\${user}\.winstrom\cache\${verze}\ nebo $HOME/.winstrom/cache/${verze}/ nebo /Users/${user}/.winstrom/cache/.
  • Adresář cache se vytváří při automatické aktualizace ze serveru. Pokud jej nemáte (např. u lokální instalace), použijte instalační soubory ze systému (C:\Program Files\WinStrom\ nebo /usr/share/flexibee/lib/ nebo /Applications/FlexiBee.app/Contents/Resources/Java/).
 7. Stejným způsobem přidejte i soubor binding-1.1.1-modified.jar, který se nachází ve stejném adresáři.
 8. Stáhněte si zdrojové kódy reportů z adresy https://download.flexibee.eu/download/2019.3/2019.3.0.5/winstrom-reports-2019.3.0.5-src.zip
 9. Otevřete požadovaný report v iReport (např. faktura vydaná – favAkt/fakturyKB.jrxml).
 10. Upravte jej a uložte.
 11. Report zkompilujte (ikonka s kladívkem). Vytvoří se soubor s příponou .jasper.
  • Nastavení adresáře pro uložení zkompilovaných reportů se nachází v horní menu Tools -> Options -> iReport -> Compilation and execution. Nejlepší je zaškrtnout zaškrtávátko Use Report Directory to compile.
 12. Spusťte FlexiBee, přihlaste se do firmy a spusťte Nástroje – Uživatelské reporty. Pokud položka není vidět, požádejte naše obchodní oddělení o bezplatnou úpravu licence.
 13. Založte nový uživatelský report.
 14. Vyplňte i obě záložky.
 15. Uložte vše a znovu otevřete report.
 16. Nastavte hlavní report na faktura.jasper.
Poznámka
Pokud chcete upravit například štítky pro Geis Parcel CZ, budete potřebovat novější verzi iReportu. Je potřeba do classpath (Tools -> Options -> iReport -> Classpath) přidat všechny knihovny winstrom-, binding modified, xstream a softeu-svninfo.

Záložka „Nastavení reportu“

Umožnit rozšířenou verzi
Označte tam, kde lze i v aplikaci toto pole zaškrtnout, například report Přehled skladových karet. K detekci zvolení rozšířené verze lze v reportu použít volání $P{_LOADER}.isRozsireny()
Umožnit sumační řádky
Toto se používá u některých obchodních reportů. Tam se tímto nastavením řekne reportům, jestli mají tisknout součty, např. peněz, protože u některých záznamů jsou v různých fázích v obchodním kolečku součty nesmyslné (např. poptávky klientů nemusí obsahovat ceny). K detekci zapnutých sumačních řádků lze v reportu použít volání $P{_LOADER}.isSumovana()
Předvybraný počet záznamů
Můžete vybrat:

 • Aktuální záznam – používá se pouze u tisku, který má jako výchozí hodnotu nastaven „Aktuální záznam“.
 • Všechny záznamy – nastavte u přehledových reportů, například přehledů dokladů

Záložka „Přílohy“

Do příloh nahrajte změněný report a také vše z podadresáře subreports.
Po uložení už bude daný report přístupný v dané sekci. Pokud chcete změnit tento report na výchozí, lze to upravit u typu dokladu (v záložce Tisk, změnit existující řadek).

Pokud chcete přenést vytvořený report ke klientovi, použijte XML exporty a importy.

Poznámky

 • V případě, že měníte report obsahující subreporty, ukládejte tyto subreporty do příloh. Používejte tyto uložené místo našich, protože nejsme schopni zaručit plnou zpětnou kompatibilitu.
 • Pro načítání subreportů z db je potřeba pojmenovat ve volání subreportu názvy. Například ve faktuře je použit fakturaKBpolozky.jasper, ale pokud má upravený report používat subreport pro výpis položek, je potřeba vyměnit volání $P{_LOADER}.getSubreport( „fakturaKBpolozky.jasper“ ) za $P{_LOADER}.getSubreport( „db:fakturaKBpolozky“ ) – pokud se nezměnil při nahrávání název jasper souboru subreportu.