Windows, Mac OS X a Linux

FlexiBee podporuje Windows, Linux a Mac OS X bez rozdílu na serverech i klientech. Při nákupu se vás nebudeme dotazovat, jaký operační systém používáte.

Všechny podporované systémy jsou si rovnocenné a je možné je měnit. Lze mít server s Linuxem, stanici s Windows a notebook s Mac OS X. Operační systémy je možné měnit i v čase.

windowsWindows

Windows je nejpoužívanější operační systém ve firmách.

linuxLinux

Linux je jasnou volbou pro server, a my jej podporujeme dokonce i na stanicích. Podporujeme Ubuntu, Debian, CentOS a RHEL.

macosxMac OS X

Podporujeme všechny systémy Mac OS X včetně mobilního přístupu pro iPhone a iPad. Můžete využít Mac OS X i na server.