XML Schéma (XSD)

Základem komunikace se systémem FlexiBee je XML (resp. jeho JSON varianta). Struktura XML je ovšem variabilní a jeho obsah závisí na zvolené variantě, typu organizace (ČR vs SR, daňová evidence vs podvojné účetnictví, …) a také na přístupových právech.
Proto je součástí systému i popis aktuální struktury XML (tzv. samodokumentace). Každé XML obsahuje u prvního záznamu popis dat. Lze také získat seznam položek (tzv. properties).

Abychom zjednodušili práci, připravili jsme i strojový popis struktury ve formátu XSD. Rozdělili jsem formát pro export (tj. to co ze systému vystupuje) a pro import (needitovatelné položky jsou vynechány).

XSD soubory jsou zatím ve vývoji a je možné, že systém vytvoří XML, které nesplňuje tuto strutkturu. Pokud na podobný problém narazíte, ozvěte se.

  • XSD pro export
  • XSD pro import

Lze také získat XML schéma jen pro konkrétní evidenci (např. adresář):