Export faktur do XML pro zpětný import do ABRA Flexi

Vhodné pro varianty:

premium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

za doplněk nic neplatíte

Uživatelské tlačítko nabízí hromadný export faktur vydaných ve formátu XML. V případě, že často vystavujete velké množství opakujících se faktur, můžete si práci usnadnit s využitím tohoto tlačítka. Vybrané faktury exportujete pomocí tlačítka "XML dokladů" do XML, které je vhodné pro zpětný import do ABRA Flexi bez nutnosti dalších úprav.

Co doplněk umožňuje?

  • Hromadný export vybraných faktur do XML
  • Možnost importovat XML zpět do ABRA Flexi s aktuálním datem vystavení a novým kódem dokladu
  • Nově vystavená faktura po zpětné importu do ABRA Flexi má veškerá nastavení jako její předchůdce

Postup hromadného kopírování dokladů:

    1. Zaškrtávacím tlačítkem vyberte faktury, které chcete znovu vystavit.

    2. Stisknete tlačítko "XML dokladů".

    3. Ve web. prohlížeči se otevře XML soubor, který uložte do PC.

    4. Uložené XML nahrajte zpět pomocí menu Nástroje > Import > Import XML.

    5. Potvrďte import a vystaví se nové faktury s aktuálním datem vystavení a novými kódy dokladů.
Proč si tento doplněk vybrat?

Pokud potřebujete hromadně vystavit opakující se faktury s veškerým nastavením včetně položek, které standarndně neumožňuje modul Odběratelských smluv. 

Jak si tento doplněk aktivuji?

Pomocí přihlášení na pravé straně. Předpokladem pro tuto aktivaci je licence vedená v cloudu (příp. na serveru s veřejnou IP adresou).

Po aktivaci naleznete výstup v nabídce uživatelských dotazů nad vydanými fakturami (symbol oka).