Ceník

FlexiBee používá více než 6500 spokojených firem. Každá varianta lze pronajmout a nebo zakoupit s pravidelným prodlužováním roční podpory. Pokud si nejste jistí, která varianta je pro vás nejvhodnější, kontaktujte nás.

Výhody všech variant: Neomezený počet firem. Neomezený počet dokladů. Neomezený počet uživatelů pro čtení.

Basic

295 Kč/měsíc
za uživatele

Business

695 Kč/měsíc
za uživatele

Premium

995 Kč/měsíc
za uživatele

Ceny jsou bez DPH.

Vypočtěte si výslednou cenu


1 × 695 Kč = 695 Kč
0 × 295 Kč = 0 Kč

Pro účetní firmy nabízíme nejvyšší variantu ABRA FlexiBee Premium za zvýhodněných podmínek. V případě, že se chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Zvýhodněné cenové podmínky pro Nabyvatele poskytující účetní služby (Zvýhodněné užití)

 1. Nabyvatel, pro kterého Poskytovatel provozuje FlexiBee v Cloudu, je oprávněn požádat Poskytovatele o poskytnutí Licence a technické podpory na dobu 1 roku za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, pokud splňuje tyto podmínky:
  1. hlavním předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců),
  2. Nabyvatel vede účetnictví nejméně dvěma dalším osobám, které s ním nejsou majetkově či kapitálově propojeny,
  3. Nabyvatel umístí na své webové stránky (pokud je má zřízené) text: „Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.“ včetně odkazu na Webové stránky.
 2. Nabyvateli, pro kterého Poskytovatel provozuje FlexiBee v Cloudu, bude Licence a technická podpora poskytována za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, i po uplynutí jednoročního období ve smyslu předchozího bodu, pokud budou ze strany Nabyvatele splněny tyto podmínky:
  1. hlavním předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců);
  2. na webových stránkách Nabyvatele (pokud je má zřízené) je umístěn text „Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.“ včetně odkazu na Webové stránky;
  3. Nabyvatel vede účetnictví ve FlexiBee nejméně pěti dalším osobám, které s ním ani mezi sebou nejsou majetkově či kapitálově propojeny;
  4. počet pohybů v účetním deníku u osob majetkově či kapitálově propojených s Nabyvatelem je menší, než celkový součet pohybů u jeho ostatních klientů, přičemž splnění této podmínky je Nabyvatel povinen Poskytovateli na vyzvání doložit;
  5. nejméně 1 pracovník Nabyvatele absolvoval v průběhu prvního roku trvání Zvýhodněného užití uživatelské školení k Produktu.
 3. V průběhu doby Zvýhodněného užití se Nabyvatel zavazuje informovat své zákazníky o tom, že mohou při spolupráci s Nabyvatelem využívat Produkt za podmínek vyplývajících z ceníku Poskytovatele.
 4. V případě, že Nabyvatel přestane splňovat byť jednu z podmínek pro Zvýhodnění užití, má Poskytovatel právo rozhodnout o ukončení užívání FlexiBee v režimu Zvýhodněného užití.

Celkem: 695 Kč/měsíc
včetně DPH 21 % = 841 Kč/měsíc


Detailní ceník

Basic Business Premium
První uživatel 295 Kč/měsíc695 Kč/měsíc995 Kč/měsíc
Další uživatel 295 Kč/měsíc695 Kč/měsíc995 Kč/měsíc
API uživatel 2 950 Kč/měsíc2 950 Kč/měsíc2 950 Kč/měsíc
Neomezeně účtovaných firem
Přístupy pouze pro čtení neomezeně
Provoz v cloudu
Klient pro Windows, Linux a Mac OS X
Rozbalit Základní funkce
Daňová evidence
Podvojné účetnictví
Příspěvkové organizace (podvojné ú.)
Neziskové organizace (podvojné ú.)
Fakturace
e-Faktura ISDOC
Importy a exporty XML
Banka
Elektronické bankovnictví
Pokladna
Cizí měny a Euro
Adresář
Ceník
Čtečky čárového kódu
Editor tiskových sestav
Integrované skenování
Sklady (průměrné ceny)
Majetek
Střediska
Možnost lokální instalace
Jazyky CZ, SK, AJ, NJ
Přehledy (Dashboardy)
Přehledy (Dashboardy) s editací
REST API (čtení)
REST API (zápis)
Mzdy a personalistika
Rozbalit Obchodní modul
Zakázky
Zamykání dokladů
Zodpovědná osoba
Nabídky, poptávky, objednávky
Automatický výpočet penále
Analýza prodeje a nákupu
Prodejní kasa a platební terminál
Rozbalit Rozšířený ceník a cenotvorba
Výrobní čísla
Stromová struktura ceníku
Rezervace
Rozšířený ceník
Cenové úrovně
Sady a komplety
Rozbalit Pokročilý obchod a sklady
Šarže a expirace
Sklad (metoda FIFO)
Intrastat
Středisková cenotvorba
Hlášení EKO-KOM
Minimální marže
Umístění ve skladu
Dodat na adresu
EDI komunikace
Smlouvy, pravidelná fakturace a aut. komunikace
Kusovník
Rozbalit Pokročilé možnosti přizpůsobení
Uživatelské dotazy
Pokročilé aktivity
Pokročilá parametrizace
Pokročilá přístupová práva
Pokročilá banka
Podpora napojení na pokladny EURO (SK)
Rozšířená podpora e-shopů
Importy z Excelu
Podpora napojení na Balíkobot
Uživatelské reporty

Ceny jsou bez DPH.

Speciální ceník pro účetní firmy je určen pouze k pronájmu.


Platební terminál

Nastavení Terminálu - prodej, pronájem 1 200 Kč / hod

Poznámka: Nastavení Terminálu - není součástí technické podpory. Nápověda jak nastavit termínál.


Hosting v cloudu

V rámci FlexiBee online nabízíme i možnost provozu systému v cloudu. Provozovat online lze všechny varianty. Do obsazení diskového prostoru 1 GB dat je provoz zdarma.

Pronájem: V základní ceně je 1 GB. Každý další započatý GB / 45 Kč / měsíčněProdej: V základní ceně je 1 GB. Každý další započatý GB / 450 Kč / ročně

Malá firma zabírá 70 MB, průměrná firma cca 500 MB, velká firma cca 2000 MB. Velikost využitého prostoru je závislá především na množství uložených příloh.

Ceny jsou bez DPH.


Roční licenční podpora (RLP)

Basic, Business, Premium a
účetní kanceláře s 2 a více
uživateli
Účetní kanceláře s 1 uživatelem
Nové verze SW
On-line FlexiBee Akademie
Řešení nestandardních situací při instalaci
programu
Hotline, e-mailová podpora 950 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Aktualizace programu a podpora je poskytována zákazníkům s platným pronájmem nebo s předplacenou RLP. Tato služba je prvních 12 měsíců v ceně. Následující ceny RLP (vždy na 12 měsíců) se liší pro jednotlivé varianty. RLP je součástí pronájmu produktu.

Varianta První přístup Další přístup API přístup
RLP na první rok (12 měsíců) v ceně licence v ceně licence v ceně licence
RLP pro ABRA FlexiBee Basic 1 450 Kč 1 450 Kč 950 Kč
RLP pro ABRA FlexiBee Business 2 950 Kč 2 950 Kč 950 Kč
RLP pro ABRA FlexiBee Premium 3 950 Kč 3 950 Kč 950 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Školení

Délka Cena bez DPH Poznámka
Organizovaná hromadná školení (webinář) 1,5 hod. 950 Kč Hromadná školení na vybraná témata vypisovaná v
pravidelných cyklech, zveřejňovaná na webových stránkách
ABRA FlexiBee v sekci Prezentace a školení.
Individuální školení, analýza, konzultace 1 hod. 1 200 Kč Objednává zákazník dle svých potřeb.
Individuální školení, analýza, konzultace 4 hod. 4 500 Kč Objednává zákazník dle svých potřeb.
Doprava 1 km 20 Kč Cena dopravy se kalkuluje za cestu tam i zpět a to vždy
nejkratší vzdálenost z naší pobočky v Plzni (Lochotínská 18)
nebo ze sídla v Praze (Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky)

Ceny jsou bez DPH.

Servisní zásah

Ve vaší firmě
Doprava 20 Kč/km
Hodina zásahu 1 200 Kč/hod.
Telefonická podpora nad rámec technické podpory
mimo pracovní dobu (nutno domluvit předem)
1 400 Kč/hod.

Ceny jsou bez DPH.

Poznámka:Telefonická podpora u prodejce se zaokrouhluje na celé půlhodiny (nahoru).

Převedení licence na jiný subjekt je možné ve výjimečných případech a rozhoduje o něm společnost ABRA Flexi s.r.o. Za redukci licence (nižší varianta, aktivní přístupy nebo doplňkové moduly) a převedení licence na jiný subjekt je účtován poplatek 500 Kč.

Jestliže nebudou plněny podmínky provozu pro účetní firmy v rámci zvýhodněného tarifu (Zvýhodněné užití) v jeho průběhu, není možné tento tarif nadále využívat. Za následné převedení licence na standardní tarif účtujeme poplatek 500 Kč bez DPH.