Ceník

FlexiBee používá více než 6500 spokojených firem. Každá varianta lze pronajmout a nebo zakoupit s pravidelným prodlužováním roční podpory. Pokud si nejste jistí, která varianta je pro vás nejvhodnější, kontaktujte nás.

Výhody všech variant: Neomezený počet firem. Neomezený počet dokladů. Neomezený počet uživatelů pro čtení.

 

Basic

295 Kč/měsíc
za uživatele

 • Daňová evidence
 • Podvojné účetnictví
 • Příspěvkové organizace
 • Neziskové organizace
 • Fakturace
 • Banka a pokladna
 • Sklady
 • Majetek
 • Mzdy a personalistika
 • Nabídky, poptávky, objednávky
 • Pokročilý obchod a sklady
 • Pokročilá přístupová práva
 • Možnosti přizpůsobení
Business

595 Kč/měsíc
za uživatele

 • Daňová evidence
 • Podvojné účetnictví
 • Příspěvkové organizace
 • Neziskové organizace
 • Fakturace
 • Banka a pokladna
 • Sklady
 • Majetek
 • Mzdy a personalistika
 • Nabídky, poptávky, objednávky
 • Pokročilý obchod a sklady
 • Pokročilá přístupová práva
 • Možnosti přizpůsobení
Premium

795 Kč/měsíc
za uživatele

 • Daňová evidence
 • Podvojné účetnictví
 • Příspěvkové organizace
 • Neziskové organizace
 • Fakturace
 • Banka a pokladna
 • Sklady
 • Majetek
 • Mzdy a personalistika
 • Nabídky, poptávky, objednávky
 • Pokročilý obchod a sklady
 • Pokročilá přístupová práva
 • Možnosti přizpůsobení

Ceny jsou bez DPH.

Vypočtěte si výslednou cenu


1 × 595 Kč = 595 Kč
0 × 295 Kč = 0 Kč

Pro účetní firmy nabízíme nejvyšší variantu ABRA FlexiBee Premium za zvýhodněných podmínek. V případě, že se chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Zvýhodněné cenové podmínky pro Nabyvatele poskytující účetní služby (Zvýhodněné užití)

 1. Nabyvatel, pro kterého Poskytovatel provozuje FlexiBee v Cloudu, je oprávněn požádat Poskytovatele o poskytnutí Licence a technické podpory na dobu 1 roku za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, pokud splňuje tyto podmínky:
  1. hlavním předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců),
  2. Nabyvatel vede účetnictví nejméně dvěma dalším osobám, které s ním nejsou majetkově či kapitálově propojeny,
  3. Nabyvatel umístí na své webové stránky (pokud je má zřízené) text: „Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.“ včetně odkazu na Webové stránky.
 2. Nabyvateli, pro kterého Poskytovatel provozuje FlexiBee v Cloudu, bude Licence a technická podpora poskytována za zvýhodněných cenových podmínek, jak tyto vyplývají z ceníku Poskytovatele, i po uplynutí jednoročního období ve smyslu předchozího bodu, pokud budou ze strany Nabyvatele splněny tyto podmínky:
  1. hlavním předmětem podnikání Nabyvatele je vedení účetnictví (tj. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a / nebo činnost auditorů a daňových poradců);
  2. na webových stránkách Nabyvatele (pokud je má zřízené) je umístěn text „Využíváme online účetní software ABRA FlexiBee.“ včetně odkazu na Webové stránky;
  3. Nabyvatel vede účetnictví ve FlexiBee nejméně pěti dalším osobám, které s ním ani mezi sebou nejsou majetkově či kapitálově propojeny;
  4. počet pohybů v účetním deníku u osob majetkově či kapitálově propojených s Nabyvatelem je menší, než celkový součet pohybů u jeho ostatních klientů, přičemž splnění této podmínky je Nabyvatel povinen Poskytovateli na vyzvání doložit;
  5. nejméně 1 pracovník Nabyvatele absolvoval v průběhu prvního roku trvání Zvýhodněného užití uživatelské školení k Produktu.
 3. V průběhu doby Zvýhodněného užití se Nabyvatel zavazuje informovat své zákazníky o tom, že mohou při spolupráci s Nabyvatelem využívat Produkt za podmínek vyplývajících z ceníku Poskytovatele.
 4. V případě, že Nabyvatel přestane splňovat byť jednu z podmínek pro Zvýhodnění užití, má Poskytovatel právo rozhodnout o ukončení užívání FlexiBee v režimu Zvýhodněného užití.

Celkem: 595 Kč/měsíc
včetně DPH 21 % = 720 Kč/měsíc


Detailní ceník

Basic Business Premium
První uživatel 295 Kč/měsíc595 Kč/měsíc795 Kč/měsíc
Další uživatel 295 Kč/měsíc595 Kč/měsíc795 Kč/měsíc
API uživatel 2 950 Kč/měsíc2 950 Kč/měsíc2 950 Kč/měsíc
Neomezeně účtovaných firem
Přístupy pouze pro čtení neomezeně
Provoz v cloudu
Klient pro Windows, Linux a Mac OS X
Rozbalit Základní funkce
Daňová evidence
Podvojné účetnictví
Příspěvkové organizace
Neziskové organizace
Fakturace
e-Faktura ISDOC
Importy a exporty XML
Banka
Elektronické bankovnictví
Pokladna
Cizí měny a Euro
Adresář
Ceník
Čtečky čárového kódu
Editor tiskových sestav
Integrované skenování
Sklady (průměrné ceny)
Majetek
Střediska
Možnost lokální instalace
Jazyky CZ, SK, AJ, NJ
Přehledy (Dashboardy)
Přehledy (Dashboardy) s editací
REST API (čtení)
REST API (zápis)
Mzdy a personalistika
Rozbalit Obchodní modul
Zakázky
Zamykání dokladů
Zodpovědná osoba
Nabídky, poptávky, objednávky
Automatický výpočet penále
Analýza prodeje a nákupu
Rozbalit Rozšířený ceník a cenotvorba
Výrobní čísla
Stromová struktura ceníku
Rezervace
Rozšířený ceník
Cenové úrovně
Sady a komplety
Rozbalit Pokročilý obchod a sklady
Šarže a expirace
Sklad (metoda FIFO)
Intrastat
Středisková cenotvorba
Hlášení EKO-KOM
Minimální marže
Umístění ve skladu
Dodat na adresu
Rozbalit Pokročilé možnosti přizpůsobení
Uživatelské dotazy
Pokročilé aktivity
Pokročilá parametrizace
Pokročilá přístupová práva

Ceny jsou bez DPH.

Speciální ceník pro účetní firmy je určen pouze k pronájmu.


Platební terminál

Prodej 1 950 Kč
Pronájem 195 Kč
Nastavení Terminálu - prodej, pronájem 1 200 Kč / hod

Poznámka: Nastavení Terminálu - není součástí technické podpory. Nápověda jak nastavit termínál.


Importy z Excelu

Importy z Excelu jednotlivě
Vybírat je možné z importů: Faktury vydané, Faktury přijaté, Pokladna, Banka, Interní doklady, Skladové doklady, Objednávky přijaté, Objednávky vydané, Nabídky přijaté, Nabídky vydané, Poptávky přijaté, Poptávky vydané, Kusovník, Zakázky.
1 950 Kč
Importy z Excelu balíček 4 libovolných 4 950 Kč
Importy z Excelu komplet 12 950 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Hosting v cloudu

V rámci FlexiBee online nabízíme i možnost provozu systému v cloudu. Provozovat online lze všechny varianty. Do obsazení diskového prostoru 1 GB dat je provoz zdarma.

Pronájem: V základní ceně je 1 GB. Každý další započatý GB / 45 Kč / měsíčněProdej: V základní ceně je 1 GB. Každý další započatý GB / 450 Kč / ročně

Malá firma zabírá 70 MB, průměrná firma cca 500 MB, velká firma cca 2000 MB. Velikost využitého prostoru je závislá především na množství uložených příloh.

Ceny jsou bez DPH.

Moduly k dokoupení

Rozšíření BasicBusinessPremium Cena
Rozšířená podpora eshopů
Rozšíření FlexiBee o funkce potřebné pro eshopy: atributy, příslušenství, dodací lhůty, stavy zboží, ...
295 Kč/měsíc
EDI komunikace
Elektronická výměna dat mezi obchodními partnery.
595 Kč/měsíc
Podpora napojení na pokladny EURO
Možnost napojení na registrační pokladny EURO od společnosti ELCOM.
195 Kč/měsíc
Smlouvy, pravidelná fakturace a aut. komunikace
Evidence smluv a pravidelná automatická fakturace
595 Kč/měsíc
Prodejní kasa
Specializovaný modul optimalizovaný pro maloobchodní prodej
295 Kč/měsíc
Kusovník
Strukturovaný kusovník (výroba)
595 Kč/měsíc
Pokročilá banka
Online napojení Fio Banky, příkaz k inkasu, import SIPO, podpora automatizace přeplatků, import PayPal.
295 Kč/měsíc
Intrastat
Možnosti rozšíření o intrastat
195 Kč/měsíc

Ceny jsou bez DPH.

Poznámka: Rozšíření je nutné koupit jen pro první licenci. Rozšíření neovlivňují cenu roční podpory pro další roky.


Roční licenční podpora (RLP)

Basic, Business, Premium a
účetní kanceláře s 2 a více
uživateli
Účetní kanceláře s 1 uživatelem
Nové verze SW
On-line FlexiBee Akademie
Řešení nestandardních situací při instalaci
programu
Hotline, e-mailová podpora 950 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Aktualizace programu a podpora je poskytována zákazníkům s platným pronájmem nebo s předplacenou RLP. Tato služba je prvních 12 měsíců v ceně. Následující ceny RLP (vždy na 12 měsíců) se liší pro jednotlivé varianty. RLP je součástí pronájmu produktu.

 

Varianta První přístup Další přístup API přístup
RLP na první rok (12 měsíců) v ceně licence v ceně licence v ceně licence
RLP pro ABRA FlexiBee Basic 1 450 Kč 1 450 Kč 950 Kč
RLP pro ABRA FlexiBee Business 2 450 Kč 2 450 Kč 950 Kč
RLP pro ABRA FlexiBee Premium 3 450 Kč 3 450 Kč 950 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Školení

Délka Cena bez DPH Poznámka
Organizovaná hromadná školení 3,5 hod. 950 Kč Hromadná školení na vybraná témata vypisovaná v
pravidelných cyklech, zveřejňovaná na webových stránkách
ABRA FlexiBee v sekci Prezentace a školení.
Organizovaná hromadná školení 1,5 hod. 500 Kč Hromadná školení na aktuální témata, zveřejňovaná
na webových stránkách ABRA FlexiBee v sekci Prezentace a
školení.
Organizovaná hromadná školení – „rychlokurz“ 3 x 3,5 hod. 2 600 Kč Ve zkráceném bloku 3 kurzů Vás naučíme pracovat s
programem ABRA FlexiBee.
Individuální školení, analýza, konzultace 1 hod. 1 200 Kč Objednává zákazník dle svých potřeb.
Individuální školení, analýza, konzultace 4 hod. 4 500 Kč Objednává zákazník dle svých potřeb.
Doprava 1 km 20 Kč Cena dopravy se kalkuluje za cestu tam i zpět a to vždy
nejkratší vzdálenost z naší pobočky v Plzni (Lochotínská 18)
nebo ze sídla v Praze (Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky)

Ceny jsou bez DPH.

Servisní zásah

Ve vaší firmě
Doprava 20 Kč/km
Hodina zásahu 1 200 Kč/hod.
Telefonická podpora nad rámec technické podpory
mimo pracovní dobu (nutno domluvit předem)
1 400 Kč/hod.

Ceny jsou bez DPH.

Poznámka:Telefonická podpora u prodejce se zaokrouhluje na celé půlhodiny (nahoru).

Převedení licence na jiný subjekt je možné ve výjimečných případech a rozhoduje o něm společnost ABRA Flexi s.r.o. Za redukci licence (nižší varianta, aktivní přístupy nebo doplňkové moduly) a převedení licence na jiný subjekt je účtován poplatek 500 Kč.

Jestliže nebudou plněny podmínky provozu pro účetní firmy v rámci zvýhodněného tarifu (Zvýhodněné užití) v jeho průběhu, není možné tento tarif nadále využívat. Za následné převedení licence na standardní tarif účtujeme poplatek 500 Kč bez DPH.