Pohyby bez šarže

Vhodné pro varianty:

premium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

za doplněk nic neplatíte

V případě, že došlo k vydání položek bez určení šarže, může dojít k situaci, kdy na skladě přebývají šarže. Tento doplněk nabízí přehled pohybu, které byly vydány bez určení šarže. Dotaz neopravuje pohyby, tyto pohyby je poté nutné uživatelsky opravit.

Co doplněk umožňuje?

  • Výpis skladových pohybů, kde nebyla určena správně šarže pro položky
  • Výstupem je tabulka s kódem skladového pohybu, položkou, skladem a porovnání vydaného množství se správně vydaným množstvím vč. šarže
  • Vstupem je datum vystavení, je možné tedy vypsat dle určitého období
Proč si tento doplněk vybrat?

V případě, že u položek evidujete šaržemi a zjistili jste, že Vám na skladě přebývají položky se šarží a neodpovídají stavu skladu.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Pomocí přihlášení na pravé straně. Předpokladem pro tuto aktivaci je licence vedená v cloudu (příp. na serveru s veřejnou IP adresou).

Po aktivaci naleznete výstup v nabídce uživatelských dotazů nad agendou Ceník, Skladové karty, Skladové pohyby - přehled nebo Příjemky/výdejky (symbol oka).