Přenos událostí/aktivit do Google Calendar

Vhodné pro varianty:

businesspremium

Kde poběží

cloudVlastní server Vyžaduje API uživatele

Instalace individuálně

1 850 Kč / hod.

Doplněk zajistí automatické vytvoření či aktualizaci událostí ve vašem Google kalendáři. Integrace je zajištěna platformou Make.

Co doplněk umožňuje?

  • Automatické vytvoření či aktualizace událostí ve vašem Google kalendáři.
  • Interval exportu událostí lze libovolně specifikovat (řádově v minutách, hodinách či dnech).
  • Ve výchozím stavu jsou exportovány údaje událostí z dne předchozího od instalace doplňku.
  • Integrace je pouze jednosměrná, předpokladem je tedy založení či úprava událostí v ABRA Flexi. Výsledek bude automaticky přenesen do Google kalendáře.


Modelový příklad

K práci či osobním událostem používáte Google kalendář, zároveň však primárně zadáváte události do ABRA Flexi. Po instalaci doplňky založíte událost pouze v evidenci "Události/aktivity" v ABRA Flexi.