Výpis stavu skladu podle šarží a expirací

Vhodné pro varianty:

premium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Evidujete u Vašich skladových položek expirace? Používejte uživatelský dotaz pro zobrazení stavu skladu společně s nimi.

Co doplněk umožňuje?

  • Výpis stavu skladu (větší než 0) společně se šaržemi a expiracemi, co jsou právě na skladě
  • Výstupem je tabulka s kódem položky, skladem, stavem zásob, měrnou jednotkou, expirací a počtem expirací na skladě, šarží a počtem šarží na skladě
Proč si tento doplněk vybrat?

V případě, že u položek evidujete šarže a expirace a potřebujete znát stav skladu společně se šaržemi a expiracemi, co jsou právě na skladě.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Pomocí přihlášení na pravé straně. Předpokladem pro tuto aktivaci je licence vedená v cloudu (příp. na serveru s veřejnou IP adresou).

Po aktivaci naleznete výstup v nabídce uživatelských dotazů nad agendou Ceník, Skladové karty, Inventury nebo Příjemky/výdejky (symbol oka).