Účetní deník položkově

Vhodné pro varianty:

premium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Uživatelský dotaz nahrazující účetní deník. Zobrazuje veškerá data rozdělená dle položek dokladů, nehledě na jejich zaúčtování. Standardní účetní deník zobrazuje více položek v jednom řádku deníku za předpokladu, že jsou stejně zaúčtovány.

Co doplněk umožňuje?

  • Položkový výpis dokladů v účetním deníku, nehledě na jejich zaúčtování.
  • Vstupní parametry jako datum vystavení, datum zaúčtování, DUZP a zdali se jedná o zaúčtovaný doklad.Proč si tento doplněk vybrat?

Potřebujete-li účetní deník zobrazit vždy podle položek, nikoliv jako souhrnnou částku za všechny položky v případě stejného zaúčtování.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Pomocí přihlášení na pravé straně. Předpokladem pro tuto aktivaci je licence vedená v cloudu (příp. na serveru s veřejnou IP adresou).

Po aktivaci naleznete výstup v nabídce uživatelských dotazů nad vydanými fakturami (symbol oka).