Historie FlexiBee


Dlouhodobým cílem společnosti ABRA Flexi s.r.o. je poskytovat zákazníkům online účetní software ABRA FlexiBee, a to především v prostředí internetu a cloudu. Na základě specifických požadavků zákazníků vyvíjí a spravuje specializované nadstavbové moduly, které vhodně rozšiřují základní možnosti systému.

Stručně z historie

Kořeny společnosti ABRA Flexi s.r.o.

sahají až do roku 1991, kdy byla vydána první verze produktu PC-Strom. V roce 1996 byl tento ekonomický systém převeden pod platformu Windows s názvem WinStrom. V roce 2008 byla vydána nová generace ekonomického systému FlexiBee, který se stal vlajkovou lodí společnosti. V roce 2011 se spustila služba FlexiBee online. S rokem 2014 došlo k zapojení společnosti ABRA Flexi s.r.o. do skupiny ABRA Software a.s..

Historie

První verze programu PC-Strom pro operační systém MS-DOS se začala vyvíjet v roce 1990 a představena byla na jaře 1991. Během dvou let se PC-Strom rozšířil do širokého spektra firem.

S uvedením operačního systému Windows 95 začal vývoj 32bitové aplikace, která byla uvedena na trh v roce 1997 pod obchodním názvem WinStrom 1.

V roce 2006 začal vývoj nové generace systému na platformě Java. V roce 2008 byl uveden multiplatformní účetní software FlexiBee. Následující rok již FlexiBee plně nahrazuje předchozí generaci WinStromu a dochází k postupnému převodu zákazníků.

V roce 2014 se společnost ABRA Flexi s.r.o. stala součástí skupiny ABRA Software a. s.

Historie v datech

1991 první verze PC-Stromu
1996 zahájen vývoj verze pro Windows 95/NT
1997 uvedena první verze pod názvem WinStrom
1999 PC-Strom připraven na rok 2000
2000 nasazení SQL do ostrého provozu
2006 zahájen vývoj na FlexiBee
2008 první verze FlexiBee
2009 FlexiBee podporuje vzdálený přístup a dochází k migraci zákazníků
2010 dokončení přejmenování společnosti z WinStrom s.r.o. na FlexiBee Systems s.r.o.
2011 vydání cloudové verze FlexiBee online
2014 FlexiBee se stalo součástí skupiny ABRA Software a. s. a bylo přejmenováno na ABRA FlexiBee
2017 FlexiBee Systems s.r.o. mění název společnosti na ABRA Flexi s.r.o.