Podmínky pro přihlašování a odhlašování ze školení platné pro školení a semináře s termínem konání od 5.4.2017

Přihlášení a platba

Po odeslání přihlášky na školení/seminář obdržíte emailem potvrzení přihlášení. Odeslání přihlášky je závazné. Následně Vám zašleme výzvu k platbě, kterou je potřeba uhradit do data splatnosti.

Datum splatnosti je stanoveno zpravidla nejpozději 2 dny před termínem školení/ semináře, nejdéle však 14 dní od data vystavení výzvy k platbě.

V případě, že se na školení/ semináře přihlásíte méně, než tři dny před termínem školení/ semináře, bude úhrada za školení/ seminář řešena individuálně.

Všechny úhrady za školení/ seminář je nutné provádět převodem na účet uvedený na výzvě k platbě. Hotovostní úhrady nejsou možné.

 

Odhlášení ze školení

Jestliže se školení nebudete moci zúčastnit, je nutné nám tuto skutečnost sdělit písemně (e-mailem na adresu skoleni@flexibee.eu) nejpozději 7 dní před termínem školení/ semináře. Při včasném odhlášení nebudou uplatňovány žádné sankce.

Při odhlášení 1-6 dní před termínem školení Vám bude účtován storno poplatek ve výši 200 Kč bez DPH.

Pokud nedojde z Vaší strany k úhradě výzvy k platbě a zároveň včasnému odhlášení, nejpozději 7 dní před termínem školení, bude Vám fakturována cena za školení/seminář v plné výši.

Pokud se na školení nedostavíte a neodhlásíte se předem, bude Vám fakturována cena za školení/seminář v plné výši. Uhrazené zálohy se v tomto případě nevrací.