Status Flexi

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace o běhu FlexiBee. Naleznete zde aktualizace v případě výpadku cloudu. Přehled také obsahuje informace o odhalených chybách v aktuálně vydané verzi aplikace.

Cloud

Bez problémů

Zákaznická podpora

Bez problémů

2021.6.3

Aktuální verze ke stažení

Přehled změn v aktuální verzi

V cloudu aktuálně nasazené verze

2021.6.3, 2021.6.2

Známé chyby v aktuálně vydané verzi

Vygenerovaný ostatní závazek za sociální pojištění může být nepřesný

V ojedinělých případech může docházet ke špatnému zaokrouhlení ostatního závazku na desetinné místo (musí být na celé Kč). Doporučujeme prověřit.

Plánovaná oprava
verze 2021.7

API párování – validace pohybů párovaných dokladů

Chyba snižuje hodnotu „Zbývá uhradit“. Možné řešení do opravy je využít záporný příjem v bance. K této operaci Vám podpora poskytne pokročilý parametr.

Plánovaná oprava
verze 2021.7

Nulová nákupní cena při nulové skladové kartě

V případě, že není položka skladem, uloží se do dokladu
cenaMjNakup = 0.

Plánovaná oprava
verze 2021.7

Vyřešené incidenty

Inventura nezohledňuje požadavky na výdej

Aktuálně inventury ignorují požadavky na výdej. Doklad, který má požadavek na výdej se ignoruje.

Opraveno
verze 2021.5

V agendě stav skladu k datu nelze filtrovat dle štítků

Filtrace dle štítku v agendě vrací prázdný výsledek.

Opraveno
verze 2021.5

Nefunguje podpisový certifikát

Ve verzi 2020.3.0.8 nedochází k podepisování PDF certifikátem.

Opraveno
21. prosince 2020 (verze 2020.3.0.10)

Při platbě kartou se automaticky nevyplní částka

V prodejní kase při platbě kartou se automaticky nevyplňuje částka, je nutné kliknout na „Hradit zbývající částku“.

Opraveno
19. června 2020 (verze 2020.2.1.2)

Příkazy k úhradě do FIO

Pokud není nastaveno FIO online, při ručním odeslání příkazu k úhradě Flexi vypisuje varovné hlášení „účet nemá nastevený token“. Příkaz se úspěšně vytvoří, pouze zůstává neodeslaný.

Opraveno
15. června 2020 (verze 2020.2.1)

Chyba: Záznam se nepodařilo uložit do databáze.

V některých případech dojde k chybě při úhradě z přeplatků v bance nebo pokladně.

Opraveno
26. května 2020 (verze 2020.2.0.7)

Ceníková položka s kódem delším než 20 znaků.

Do položky dokladu nelze vložit ceníková položka s kódem delším než 20 znaků.

Opraveno
11. května 2020 (verze 2020.2.0.6)