Status Flexi

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace o běhu FlexiBee. Naleznete zde aktualizace v případě výpadku cloudu. Přehled také obsahuje informace o odhalených chybách v aktuálně vydané verzi aplikace.

Cloud

Bez problémů

Zákaznická podpora

Bez problémů

Známé chyby v aktuálně vydané verzi

Vygenerovaný ostatní závazek za sociální pojištění může být nepřesný

V ojedinělých případech může docházet ke špatnému zaokrouhlení ostatního závazku na desetinné místo (musí být na celé Kč). Doporučujeme prověřit.

Plánovaná oprava
verze 2022.7

API párování – validace pohybů párovaných dokladů

Chyba snižuje hodnotu „Zbývá uhradit“. Možné řešení do opravy je využít záporný příjem v bance. K této operaci Vám podpora poskytne pokročilý parametr.

Plánovaná oprava
verze 2022.7

Nulová nákupní cena při nulové skladové kartě

V případě, že není položka skladem, uloží se do dokladu
cenaMjNakup = 0.

Plánovaná oprava
verze 2022.7

Vyřešené incidenty

Oprava odesílání dokladů emailem

Nefungovalo odesílání dokladů mailem, pokud bylo v nastavení firmy zadáno “Adresa skryté kopie“.

Opraveno
16. srpna 2021 (verze 2020.6.4)

Oprava filtrů

Okno Nastavení filtrace si nepamatovalo zadané hodnoty.

Opraveno
16. srpna 2021 (verze 2020.6.4)

Export EDI faktur

V exportu faktur do EDI byl špatně vyplněn počet LIN řádek, pokud doklad obsahoval recyklační poplatky.

Opraveno
16. srpna 2021 (verze 2020.6.4)

Bezpoložkové doklady a neplátci DPH

U neplátců DPH mohlo docházet k rozbíjení bezpoložkových bankovních dokladů. Nejčastěji se chyba projevila při automatickém párování úhrad, kdy došlo k vynulování bankovního dokladu.

Opraveno
16. srpna 2021 (verze 2020.6.4)

Uživatelské vazby v API

API přestalo pro uživatelské vazby vracet hodnotu interního ID, resp. se vždy vracela hodnota -1.

Opraveno
16. srpna 2021 (verze 2020.6.4)

Vzájemný zápočet dvou závazků

Umožněn zápočet dvou závazků (kladný a záporný) pomocí průvodce

Opraveno
21. července 2020 (verze 2021.6.3)