Status Flexi

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace o běhu FlexiBee. Naleznete zde aktualizace v případě výpadku cloudu. Přehled také obsahuje informace o odhalených chybách v aktuálně vydané verzi aplikace.

Cloud

Bez problémů

Zákaznická podpora

Bez problémů

2021.4

Aktuální verze ke stažení

Přehled změn v aktuální verzi

V cloudu aktuálně nasazené verze

2021.3.2, 2021.4

Známé chyby v aktuálně vydané verzi

V agendě stav skladu k datu nelze filtrovat dle štítků

Filtrace dle štítku v agendě vrací prázdný výsledek.

Plánovaná oprava
verze 2021.5

Inventura nezohledňuje požadavky na výdej

Aktuálně inventury ignorují požadavky na výdej. Doklad, který má požadavek na výdej se ignoruje.

Plánovaná oprava
verze 2021.5

Vygenerovaný ostatní závazek za sociální pojištění může být nepřesný

V ojedinělých případech může docházet ke špatnému zaokrouhlení ostatního závazku na desetinné místo (musí být na celé Kč). Doporučujeme prověřit.

Plánovaná oprava
verze 2021.5

API párování – validace pohybů párovaných dokladů

Chyba snižuje hodnotu „Zbývá uhradit“. Možné řešení do opravy je využít záporný příjem v bance. K této operaci Vám podpora poskytne pokročilý parametr.

Plánovaná oprava
verze 2021.5

Nulová nákupní cena při nulové skladové kartě

V případě, že není položka skladem, uloží se do dokladu
cenaMjNakup = 0.

Plánovaná oprava
verze 2021.5

Vyřešené incidenty

Nefunguje podpisový certifikát

Ve verzi 2020.3.0.8 nedochází k podepisování PDF certifikátem.

Opraveno
21. prosince 2020 (verze 2020.3.0.10)

Při platbě kartou se automaticky nevyplní částka

V prodejní kase při platbě kartou se automaticky nevyplňuje částka, je nutné kliknout na „Hradit zbývající částku“.

Opraveno
19. června 2020 (verze 2020.2.1.2)

Příkazy k úhradě do FIO

Pokud není nastaveno FIO online, při ručním odeslání příkazu k úhradě Flexi vypisuje varovné hlášení „účet nemá nastevený token“. Příkaz se úspěšně vytvoří, pouze zůstává neodeslaný.

Opraveno
15. června 2020 (verze 2020.2.1)

Chyba: Záznam se nepodařilo uložit do databáze.

V některých případech dojde k chybě při úhradě z přeplatků v bance nebo pokladně.

Opraveno
26. května 2020 (verze 2020.2.0.7)

Ceníková položka s kódem delším než 20 znaků.

Do položky dokladu nelze vložit ceníková položka s kódem delším než 20 znaků.

Opraveno
11. května 2020 (verze 2020.2.0.6)