10.8.0

Přehled změn ve FlexiBee 10.8.0 (20. 1. 2010)

Mobilní přístup

Mobilní přístup – největší novinkou této verze je mobilní přístup. Ten umožní přistupovat k datům ekonomického systému pomocí mobilního telefonu, netbooku či notebooku. Pro iPhone a Android byla vyvinuta i speciální aplikace, která umožní snažší přístup.
Je možné prohlížet všechna data v systému a některá i modifikovat.

iphone-menu-1iphone-menu-2iphone-faktura-pdf


Úpravy v ceníku:

Kusovník – možnost založit k jednotlivé položce ceníku kusovník. Využitelné např. při výrobě: když naskladníte takovou položku, tak se automaticky vytvoří výdejka s položkami dle kusovníku.

kusovnik

Při vyhotovení záznamu do kusovníku si můžete přesně stanovit, kolik kusů které položky se má vyskladnit.

kusovnik-karta


Sady a komplety – pokud prodáváte sady nebo komplety, můžete si zadat složení těchto sad (kompletů). Při prodeji takovéto sady se již automaticky vyhotoví výdejka jednotlivých položek sady. Samozřejmě jde opět nastavit počet MJ.

sada


Poplatky – pokud prodáváte zboží např. s recyklačními poplatky, můžete si je nastavit v samostatné záložce. Při prodeji tohoto zboží se na prodejním dokladu automaticky vytvoří další položka – poplatek ve vámi stanovené výši.

cenik-poplatky


Výrobce – přibyla možnost evidence výrobce u každé položky v ceníku

cenik-specifikace


Provedena změna v rezervacích – pokud při přijetí objednávky chcete objednávané zboží zarezervovat na skladě, můžete to učinit pouze do výše stavu zásob. Pokud budete chtít rezervovat vyšší množství, budete na to upozorněni ve spodním řádku dialogu

rezervovat-hlaska

a množství rezervace se sníží na maximální dostupné množství. Současně se takto opravené pole barevně odliší.

rezervovat

Pokud chcete, aby se zboží rezervovalo automaticky při přijetí objednávky, musíte si toto označit v úvodním nastavení

rezervac

Tam si označíte i pokud chcete rezervovat zboží i do mínusu – v tom případě na to budete upozorněni a bude již záležet na vás, zda zápornou rezervaci potvrdíte, či zrušíte.

rez-dotaz


Provedena změna v evidenci výrobních čísel – je rozšířena evidence zboží s výrobními čísly. U každého zboží v samostatné záložce je evidence těch výrobních čísel, které jsou na skladu. Z té lze poznat, jakým dokladem bylo zboží zakoupeno a jakým vzato na sklad.

v.c.-cenik

Kompletní evidence veškerého zboží, které má evidováno výrobní číslo, je v samostatné volbě v modulu „Zboží“. Tam lze zjistit i doklady, kterými bylo toto zboží vydáno ze skladu, prodáno. V této volbě si pomocí filtrační lišty můžete vybrat sklad, všechna výrobní čísla, příp. jen vydaná nebo nevydaná.

v.c


Podpora pro rozpočtové organizace:

 • Úprava účtového rozvrhu – byla provedena úprava účtového rozvrhu pro rozpočtové organizace podle platných předpisů na rok 2010
 • Nová rozvaha a výkaz zisků a ztrát – jsou připraveny formuláře pro tisk sestav podle platných předpisů na rok 2010

Změny v adresáři:

 • PSČ – Při vyplňování adresáře existuje již propojení na číselník PSČ. Pokud zadáváte platné PSČ, můžete si vybrat obec a naopak při zadávání obce, se uloží i PSČ.
  psc1psc2

 • Typ vztahu – z důvodu přidání nového modulu „Zaměstnanci“ byl rozšířen typ vztahů. Rovněž je nový typ „Výrobce“.

typ-vztahu


Změny v dokladech:

Změna při pořizování položek dokladů – původní tlačítko tlacitko-pridat  bylo nahrazeno novým dvojtlačítkem pridat-dvojtlacitko, které umožňuje rychlejší způsob pořizování položek, zejména položek ceníkových/katalogových, a to levou částí dvojtlačítka. Navíc bylo zrušeno rozdělení položek na obecnou a ceníkovou. Podle toho, jestli vyberete kód z ceníku, program sám rozpozná, o jakou položku se jedná.Stiskem pravé části tlačítka pridat2 se rozroluje seznam k výběru položek.
polozky2

Změna při tisku dokladů – při otevřeném formuláři bylo dříve možnost doklad vytisknout, ale vždy se nejdřív zobrazil náhled. Takže vlastní tisk dokladu byl pomalý. Nyní se tato funkce rozdělila – jsou tam dvě tlačítka. Tlačítko tisk je pro rychlý tisk dokladu. Přibylo nové tlačítko tlacitko-nahled, kterým si otevřete náhled dokumentu – ten pak již můžete běžným způsobem vytisknout.

Změna při nákupu skladového zboží – při nákupu skladového zboží se do ceny za MJ nabízela průměrná skladová cena. Nyní se zobrazuje poslední nákupní cena. Máte takto lepší přehled o pohybu nákupních cen.

Změna ve formuláři vydané faktury – záložka „Platba na účet“ byla z pravé poloviny obrazovky (u údajů o odběratelích) přesunuta na levou stranu k fakturačním údajům.

platba

Nové možnosti:

 • „Zbývá uhradit“ – toto je nový sloupeček v tabulkovém přehledu přijatých i vydaných faktur, ostatních pohledávek i ostatních závazků.
 • „Spárováno“ – tento sloupeček byl přidán do nabízených filtrů v modulu „Banka“ a „Pokladna“, je možno podle tohoto pole nastavit i řazení. Tato funkce přibyla již v minulé verzi, jen na ni nebylo upozorněno.
 • Tisk výrobních čísel, šarží a expirací se nově tiskne i ve vydaných fakturách. Dříve jen na dodacích listech.
 • Skladové karty – na skladové kartě je nyní vidět kromě kódu zboží i jeho název.

Provedené opravy:

 • Přijatý dobropis na skladové zboží vytvoří správně skladový doklad – vytvoří mínusovou příjemku. Vydaný dobropis byl správně – vytvoří příjemku. Pokud sklad vedete v průměrných cenách, v obou případech se použije průměrná cena.
 • Založení nového uživatele – při založení nového uživatele již nejde do uživatelského jména zadat písmena s diakritikou.
 • Oprava DPH v položkách pro zaúčtování – v pokladních dokladech a ve fakturách lze nyní snadno přepsat DPH v položkách pro zaúčtování, a to při výpočtu ze základu nebo z celkové částky, pokud výpočet neodpovídá původnímu dokladu.