10.9.0

Přehled změn ve WinStrom 10.9.0 (16. 4. 2010)

Některé zde uvedené změny se objevili již i v průběhu řady 10.8. Formálně je ovšem evidujeme do verze 10.9

Nový modul „Zaměstnanci“

 • Nový modul „Zaměstnanci“ je postupně vylepšován a jsou přidávány další funkce dle požadavků klientů
 • Jsou doplněny tisky – ve volbě „Mzdové výstupy“ je možnost výběru sestav. Některé je možno odesílat elektronicky.

Mzdy-tisk

 • ve volbě „Zamykání období“ přibyla možnost zamykání modulu „Zaměstnanci“. Jeho zamknutím znemožníte provádět změny do zamčeného období, nelze přepočítat mzdu. Pokud chcete zabránit tvoření interních dokladů a závazků z mezd, musíte mít zamčeny i „Interní doklady“ a „Ostatní závazky“.
 • ve volbě „Osoby a uživatelé“ přibylo další přístupové právo „Mzdová účetní“, což je přístupové právo „Účetní“ rozšířené o možnost vstupu do modulu „Zaměstnanci“.

Změna v přístupových právech

Ve volbě „Osoby a uživatelé“ v záložce „Přihlašovací údaje“ přibylo nové tlačítko Prvo_viditelnosti, jehož pomocí můžete vybrané osobě omezit přístup do určitých voleb, např. mzdové účetní můžete tímto způsobem omezit přístup ke skladovým dokladům, bankovním dokladům a pod.


Přidaná volba „Mapování skladů“ pro vytváření kusovníku
V modulu „Zboží“ přibyla nová volba „Mapování skladů“, která umožňuje určit sklad položky kusovníku, pokud se nachází na jiném skladu než vytvořený výrobek.

Mapovni_skladu

Příklad: tvoříte příjemku výrobku na středisko A. Výrobek se nachází na skladu A. Materiál se nachází na skladu B. Pak v tabulce mapování skladu vyberete středisko A (nebo všechny střediska), všechno zboží (nebo skupinu Materiál nebo konkrétní položku ceníku) a předvyberete sklad B.

Tímto je možnost zvolit různé možnosti pro nejrůznější případy.


Změna při tisku vydané faktury – balení

Pokud máte v ceníku skladovou položku, kde v záložce „Další specifikace“ máte uvedenu možnost prodeje zboží v určitém balení, tak při tisku vydané faktury, ale i příjemky, výdejky a dodacího listu je toto balení nyní uvedeno, např. Pivo 20 ks 1 Basa


Doplněn tisk inventurních soupisů účtů

Ve volbě „Účetní výstupy“ -> „Pohyby na účtech“ přibyla další možnost výběru sestavy – Inventura účtů.

Inventura

Výběr účtu si můžete zadat buď přímo v průvodci tvorby pohybů na účtech, nebo ve vybraných datech pomocí filtru. Podle množství zobrazených účtů na obrazovce bude vytištěna sestava Inventura účtů.

Inventura2


Doplněn tisk sestavy Souhrnné hlášení DPH

Ve volbě „Účetní výstupy“ přibyla možnost tisku souhrnného hlášení k DPH.

Prvodce-hlen_DPH

Vytvořenou sestavu je možno odeslat elektronicky pomocí tlačítka DPH-vies


Změny v sestavách Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha

 • V tabulkovém přehledu těchto sestav přibylo tlačítko Otevt_doklady, jehož pomocí se můžete podívat na doklady, které jsou do řádku vysčítány.
 • Sestavy je nyní možno tisknout i ve zjednodušeném rozsahu
 • Pokud v rozvaze zaokrouhlené na celé tisíce vznikne v důsledku zaokrouhlování rozdíl, zobrazí se informace v poznámce, kterou najdete v rozvaze (v samostatné záložce Texty) v seznamu sestav.

Rozvaha-poznmka


Nové tlačítko k otevření dokladů

V tabulkových přehledech položek dokladů, skladových pohybů přibylo tlačítko Otevt_doklady, které vám umožní okamžitý přechod do dokladu, ve kterém tato položka vznikla.


Adresy firem – další možnost

Možnost snadného zjištění dokladů konkrétního partnera pomocí tlačítka Doklady na hlavní liště tabulkového přehledu v modulu „Obchodní partneři“ -> „Adresy firem“, kde si můžete vybrat určitý doklad (vydané faktury, interní doklady apod.). Po jeho potvrzení se zobrazí tabulkový přehled dokladů vyfiltrovaný pro danou firmu.

Firma-doklady


Změny v typech dokladů

Pro snadnější vyplňování údajů přibyla v typech dokladů nová záložka „Texty na doklad“, která v závislosti na vybraném modulu umožňuje přednastavení některých hodnot do dokladu daného typu.

Texty_na_doklad

Ve všech typech můžete přednastavit popis, u typu vydaných faktur úvodní a závěrečný text a pod.


Možnost automatické aktualizace kurzů

Již nemusíte pracně vyhledávat aktuální kurzy devizové trhu. Jako první krok je nutno si v nastavení firmy v záložce „Ostatní“ nastavit způsob aktualizace.

Nastaven-kurzy

Máte možnost volby:

 • Denní kurz – vybíráte, zda chcete kurz z aktuálního dne (ČNB ho zveřejňuje až ve 14,30 hod.) nebo z předchozího dne
 • Měsíční/roční kurz – vyberte, zda chcete kurz k 1. kalendářnímu dnu v období nebo k 1. pracovnímu dni v období

Další krok – v číselníku „Měny“ přibylo pole „Způsob stahování kurzu“, kde si ke každé měně můžete vybrat, zda požadujete stahování denní, měsíční, roční nebo nepožadujete stahování kurzu.

Tento údaj slouží ke dvěma účelům:

 • Znamená to, jaký kurz chcete používat pro přepočet (denní, měsíční, roční – podle zadání v nastavení firmy)
 • Podle tohoto údaje se vždy při spuštění firmy načtou aktuální kurzy do číselníku „Kurzy“.

Třetí krok – pokud vyplníte uvedené údaje a budete pořizovat doklad v cizí měně ještě před stažením aktuálních kurzů do číselníku, program si sám sáhne do kurzů devizového trhu a příslušný kurz si vybere.


Možnost nastavení sledování změn

V nastavení firmy v záložce „Ostatní“ si můžete nastavit sledování historie změn.

Sledovn_zmn

Pokud máte sledování zapnuto, program sám ukládá údaje o práci jednotlivých uživatelů. Takže pak existuje možnost zpětného zjištění, pokud někdo způsobil nějakou chybu.


Změny pro daňovou evidenci

 • Číselník „Předpis zaúčtování“ byl upraven pro daňovou evidenci. Nyní je možno další třídění příjmů a výdajů.

de-pedpis

 • Při pořizování položek dokladů se předpis zaúčtování automaticky kopíruje z hlavičky dokladu do jeho položek, kde lze tento předpis změnit.
 • Při tvorbě sestavy Výkaz daňové evidence si můžete v průvodci tvorby výstupu navolit členění daňové evidence (automaticky jsou přednastaveny § 7 – § 10, lze doplnit členění „Nespadá do DE“ a platby zdravotního a sociálního pojištění), vybrat si zakázky apod.
 • Zobrazené údaje výkazu daňové evidence můžete vyfiltrovat, můžete tisknout dva druhy sestavy – peněžní deník a samotný výkaz daňové evidence, který v rozšířené verzi lze vytisknout i s položkami.

Nové funkce

 • Nastavení firmy
  V nastavení firmy, které je dostupné i v modulu „Firma“ -> „Nastavení“ je řada změn:

  Nastaven_nov

  • pro fyzické osoby byla doplněna možnost zadat jméno, příjmení a titul. Využití je pro přiznání k DPH a pro souhrnné přiznání
  • k poštovní a fakturační adrese přibyla další adresa „Sídlo/Trv.bydliště“
  • spisová značka ze záložky „Firma“ byla přesunuta do záložky „Upřesnění“
  • v záložce „Upřesnění“ přibyla možnost vyplnit zástupce – pro tisk přiznání k DPH

 • Adresy firem
  V modulu „Obchodní partneři“ -> „Adresy firem“ -> na liště jednotlivé karty je nové tlačítko Aktualizovat_z_internetu. Jeho pomocí se systém automaticky napojí na webové stránky českého ARES, slovenského OSRS nebo EU VIES. Podmínkou je, že musí u záznamu být zadáno DIČ nebo IČ a stát. Zobrazí se hodnoty evidované a hodnoty nalezené a sami si můžete vybrat, které chcete zaktualizovat.

Aktualizace_Ares

Po uložení dojde k aktualizaci údajů.

 • Hromadná fakturace
  Pokud se nejdřív vydává zboží ze skladu pomocí výdejek v modulu „Zboží“ a následně se zboží fakturuje, přibyla v modulu „Prodej“ -> „Vydané faktury“ možnost pomocí části dvojtlačítka Pidat2 vybrat další volbu.

FV-poloky

Podle zadaného odběratele na faktuře program nabídne všechny nevyfakturované výdejky daného odběratele.
Hromfa
Zaškrtnutím Zakrtvac_pol_pln v horní části, můžete označit všechny výdejky k fakturaci. Další způsob je, že je můžete vybírat i jednotlivě zaškrtnutím Zakrtvac_pol_pln v jednotlivých řádkách.
Z důvodu možnosti hromadné fakturace lze v modulu „Zboží“ ->
„Příjemky/výdejky“ přidat další sloupec „Hromadná fakturace“, kde se v okamžiku hromadné fakturace označí Zakrtvac_pol_pln.
Rovněž v řádce dokladu ve sloupci „Stav dokladu“ se vypíše údaj „Vyfakturován hromadně“

 • Skladové karty
  V modulu „Zboží“ -> „Skladové karty“ je na horní liště nyní tlačítko Tlatko_sumy. Jeho pomocí dojde k zobrazení aktuální ceny zboží na skladu. Pokud si na filtrační liště vyberete pouze jeden sklad, bude suma naskladněného zboží uvedena pouze pro tento sklad.

Hromfa

 • Ve skladových kartách lze nyní řadit a filtrovat i dle pole „Název“

 • Stav skladu v ceníku
  Při vystavování dokladů s položkami ze skladu (faktury vydané, přijaté, výdejky, příjemky, pokladní doklady apod.) v okamžiku otevření ceníku pomocí Tlatko_pro_vbrov_seznam se zobrazí dialog, kde uvidíte i aktuální stav zboží ve vybraném skladu.

Cenk-stav


 • Převodky
  V modulu „Zboží“ -> „Příjemky/výdejky“ byla již dříve možnost z výdejky vytvořit příjemku (pomocí nabídky skryté pod tlačítkem Tlatko_sluby).
  Skladová cena byla použita dle aktuální ceny ve skladu a nebylo možno ji změnit. V současné době – pokud se provede nějaká změna v ceně skladových dokladů, které předchází vytvoření převodky, dojde k přepočtu průměrné ceny a následné opravě této ceny i u již vytvořené převodky.

Úpravy ve mzdách:

 • Tiskové výstupy
  Vzhledem k navyšujícímu se množství tiskových výstupů bylo provedeno rozdělení v modulu „Zaměstnanci“ -> „Tiskové výstupy“:

Mzdytisky

 • Zákonné pojištění odpovědnosti organizace
  Ve volbě „Tiskové výstupy“ -> „Ostatní“ je nyní již možno vytisknout hlášení, které se musí čtvrtletně předávat. Zaúčtování je zatím nutno provést
  ručně.
 • Přihlášky a odhlášky pro zdravotní pojišťovny
  Program nyní vytiskne ve volbě „Tiskové výstupy“ -> „Zdravotní pojišťovny“ formulář pro Hromadné oznámení zaměstnavatele, který má předvyplněn některé údaje. Ostatní údaje lze do formuláře vepsat a formulář vytisknout. Tento formulář nelze uložit na váš počítač. Je nutno ho uložit v tištěné formě.
 • Příkaz k úhradě
  Z důvodu lepší orientace při úhradě závazků z mezd je nyní možnost vystavit příkaz k úhradě i v modulu „Peníze“.