Autentizace kontaktu

Ekonomický systém ABRA Flexi umožňuje použít kontakty uložené v databázi k autentizaci.

Pomocí API je nejdříve nutné kontaktu nastavit jméno a heslo. Existují dva způsoby:

 • Heslo je možné zaslat ve formě plain-text:

  POST /c/firma/kontakty/1.xml
  
  <kontakt>
  <username>jan</username>
  <password hash="" salt="">heslo</password>
  </kontakt>
  

  Heslo, zaslané jako plain-text, je v ABRA Flexi uložené v bezpečné formě pomocí hash funkce.

 • Heslo je možné zaslat ve formě výsledku volání hash funkce. V tomto případě jsou povinné parametry salt a typ hash funkce:

  POST /c/firma/kontakty/1.xml
  
  <kontakt>
  <username>jan</username>
  <password hash="sha256" salt="abcd">ed9bddc9f20f1aa3587979c9536c625d485</password>
  </kontakt>
  

  Hodnota elementu <password> je zde výsledek hash funkce aplikované na řetězec vzniklý spojením hesla a hodnoty salt. Původní heslo v tomto případě není nutné zasílat.

  Podporované typy hash funckí:

  • sha1
  • sha256
  • sha512
  • pbkdf2
  • md5

Poté je možné pomocí API autentizovat kontakt voláním:

POST /c/firma/kontakty/1/authenticate

Accept: application/xml
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=jan&password=heslo

Autentizace funguje také na obecné URL kontaktů:

POST /c/firma/kontakt/authenticate

Accept: application/xml
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=jan&password=heslo

Výsledkem je vždy odpověď s HTTP status kódem 200, výsledek je uvedený v těle odpovědi:

 • Úspěšná autentizace:

  <?xml version="1.0" ?>
  
  <winstrom version="1.0">
   <success>true</success>
   <message></message>
  </winstrom>
  
 • Neúspěšná autentizace:

  <winstrom version="1.0">
  <success>false</success>
  <message>Bylo zadáno chybné uživatelské jméno či heslo.</message>
  </winstrom>