Datum poslední změny

Každý záznam ve FlexiBee obsahuje atribut datum poslední změny (lastUpdate). Ten umožňuje detekovat, že byl záznam ve FlexiBee modifikován. Tato hodnota je také používána u rozhraní FlexiBee Sync k rozpoznání změn.

Tento atribut lze používat i při filtraci.

Pozor: ke sledování změn je lepší použít samostatnou funkci, kterou FlexiBee nabízí.