Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě lze vytvářet přes REST API klasicky HTTP operací PUT nebo POST na evidenci /c/{firma}/prikaz-k-uhrade.

Ukázka vytvoření příkazu ve formátu XML:

<winstrom version="1.0">
  <!-- Příkazy k úhradě -->
  <prikaz-k-uhrade>
    <banka>code:BANKOVNÍ ÚČET</banka>
    <polozky>
      <!-- Položky -->
      <prikaz-k-uhrade-polozka>
        <buc>123456</buc>
        <castka>1200.0</castka>
        <smerKod>code:0100</smerKod>
      </prikaz-k-uhrade-polozka>
      <!-- Položka uhrazující zadaný doklad -->
      <prikaz-k-uhrade-polozka>
        <doklFak>code:PF1478/2020</doklFak>
      </prikaz-k-uhrade-polozka>
    </polozky>
  </prikaz-k-uhrade>
</winstrom>

Pokročilejší operace

GET /c/{firma}/prikaz-k-uhrade/{id}/stazeni
?dat-splat-z-hlavicky= možnosti: true, false
Získá soubor s elektronickým popisem příkazu k úhradě vhodný k odeslání do banky.
Volitelným parametrem dat-splat-z-hlavicky lze ovlivnit nastavení volby data splatnosti z hlavičce příkazu.
GET /c/{firma}/prikaz-k-uhrade/{id}/odeslani-fio
?dat-splat-z-hlavicky= možnosti: true, false
Provede online odeslání příkazu k úhradě (pouze Fio banka s online napojením).
Volitelným parametrem dat-splat-z-hlavicky lze ovlivnit nastavení volby data splatnosti z hlavičce příkazu.
PUT/POST /c/{firma}/prikaz-k-uhrade/{id}/zrusit-odeslani Zruší stav odeslání příkazu.