Úhrada faktury vzájemným zápočtem závazků

ABRA Flexi umožňuje uhradit fakturu vzájemným zápočtem závazků. Pro danou firmu se zkouší k úhradě použít všechny dostupné závazky, jejichž typ má povoleno použití pro automatizovaný vzájemný zápočet. Fakturu lze takto uhradit i pouze částečně.

K tomu slouží akce uhrad-zapoctem:

<winstrom version="1.0">
  <faktura-vydana id="100" action="uhrad-zapoctem" />
</winstrom>

Akci lze vyvolat i dávkově nad skupinou dokladů pomocí filtru:

<winstrom version="1.0">
  <faktura-vydana filter="not stavUhrK begins 'stavUhr.uhrazeno' and typDokl = 'code:INTERNET'" action="uhrad-preplatky" />
</winstrom>