FlexiBee XML

Základem komunikace se systémem FlexiBee je formát XML. Čímž můžete číst veškerá data, která FlexiBee nabízí.

V tuto chvíli poskytuje FlexiBee nativní FlexiBee XML, jeho variantu ve formátu JSON a také standardní XML pro faktury ISDOC.

Principy FlexiBee XML

FlexiBee XML lze použít pro import a export dat, ale také pro inkrementální aktualizaci, kdy XML soubor obsahuje jen změněné položky. Tento způsob je pak používán jako základ pro technologii FlexiBee REST API. Pro identifikaci záznamů a vazeb lze použít mnoho způsobů od vnitřního ID ve FlexiBee, UUID, EAN, PLU až po vlastní identifikátory (viz Identifikátory záznamů).

Princip externích ID

Protože je potřeba vytvořit vazbu mezi externími systémy a Flexibee, lze použít princip externích identifikátorů. Když strojově zakládáte záznam do FlexiBee, můžete přiřadit identifikátor ve formátu ext:SHOP:123, kde SHOP je identifikátor externího systému a 123 je identifikátor v tomto systémů. Identifikátorů můžete mít u jednoho záznamu více a zjednoduššíte si tím komunikaci se systémem.

Velikosti písmen

Velikosti písmen v názvech tagů a atributů jsou ignorovány a tak je možné používat libovolnou kombinaci.