Struktura dat API

Popis struktury dat pro jednotlivé typy záznamů.

Jaké všechny evidence mohu volat v URL a jaký je jejich identifikátor?

Obecně by se dalo říci, že všechny. Jejich aktuální přehled lze získat pro konkrétní instalaci. Liší se totiž dle licence, legislativy firmy, přistupových práv, apod.

Přehled je součástí integrované dokumentace >>

Snažili jsme se zpřístupnit všechny evidence. Některé jsou označené za podporované. Zde máme všechny kontroly správnosti dat. Některé nelze ovlivňovat přímo, ale pouze z jiného záznamu (např. položky faktury), některé jsou zcela zakázané. Některé jsou nepodporované: znamená to, že je možné je využít, ale je nutné při vývoji vše důkladně otestovat.