Výpočet úroků k vydaným fakturám

Vhodné pro varianty:

premium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Uživatelský dotaz zobrazující faktury po splatnosti (dle zadaných vstupních parametrů). Ke každé faktuře vypočítává úrok.

Co doplněk umožňuje?

  • Vypočítat úrok z prodlení k libovolné faktuře neuhrazené po splatnosti.
  • Před generací lze zadat 3 vstupní parametry: Úrok v %; Den, ke kterému by měl být vypočten úrok; Počet dnů zpětně, za které zahrnout faktury.
  • Vzorec pro výpočet úroku z prodlení: dlužná částka * (úrok v % / 100) * počet dnů prodlení / 365  
  • Úrok lze vypočíst na CZ i SK firmě - pro tuzemské i cizoměnové faktury.
  • Do výsledku mohou vstoupit i již uhrazené faktury, které byly uhrazeny po splatnosti. Takové faktury můžete z výsledku vyloučit vyplněním textu "VYLOUČIT" do poznámky.

Vstupní parametry

  • Úrok [%]: procentuální hodnota úroku
  • Ke dni: k jakému dni se má vypočíst úrok (výchozí je aktuální den)
  • Počet dnů zpětně: za kolik dní zpětně mají být faktury součástí dotazu (dle data vystavení)

Výsledek


Proč si tento doplněk vybrat?

Platí vaši odběratelé s prodlením a jste nuceni úroky počítat ručně? Ušetřete si čas, opusťte Excel a nechte si úroky automaticky vypočítat přímo z ABRA Flexi. Pokud Vás zajímá průběh generace úroků k jednotlivé faktuře, využijte náš jiný doplněk.

Jak si tento doplněk aktivuji?

Pomocí přihlášení na pravé straně. Předpokladem pro tuto aktivaci je licence vedená v cloudu (příp. na serveru s veřejnou IP adresou).

Po aktivaci naleznete výstup mezi uživatelskými dotazy nad příslušnými agendami (symbol oka), spuštění je možné vždy po označení konkrétního dokladu.