Výpočet úroků k vydané faktuře

Vhodné pro varianty:

premium

Kde poběží

cloudVlastní server

Zdarma

Za doplněk nic neplatíte

Uživatelský dotaz generující úroky k neuhrazené faktuře po splatnosti (dle zadaných vstupních parametrů). Zobrazuje úrok ke každému dni.

Co doplněk umožňuje?

  • Vypočítat úrok z prodlení k libovolné faktuře po splatnosti. Umí pracovat s kteroukoliv fakturou, která nebyla kompletně uhrazena do dne splatnosti.
  • Před generací lze zadat 2 vstupní parametry: Úrok v % a den, ke kterému by měl být vypočten úrok.
  • Vzorec pro výpočet úroku z prodlení: dlužná částka * (úrok v % / 100) * počet dnů prodlení / 365  
  • Úrok lze vypočíst na CZ i SK firmě - pro tuzemské i cizoměnové faktury.
  • Dotaz obsahuje jednotlivé úroky den po dni společně s celkovým součtem.

Vstupní parametry

  • Úrok [%]: procentuální hodnota úroku
  • Ke dni: k jakému dni se má vypočíst úrok (výchozí je aktuální den)
  • Faktura: Doklad, k jakému má být vypočten úrok. Parametr je vyplněn automaticky označením faktury a z vygenerováním výpočtu z její pozice.


Výsledek