Evidence smluv a automatická fakturace

Evidence smluv a automatická fakturace je rozšiřující modul FlexiBee, který zajišťuje automatizaci pravidelné i nepravidelné fakturace.

Umožňuje:

  • evidenci smluv a pravidelných fakturačních položek včetně plánovaných změn (např. změna tarifu),
  • nepravidelné fakturace (přifakturace externích položek),
  • automatické zaslání vygenerovaných faktur klientům,
  • fakturaci před obdobím nebo po něm,
  • automatické počítání penále.

 

Dokumentace: