Majetek

Správná evidence majetku dokáže zázraky, protože ušetřené náklady jsou podruhé vydělané peníze.

Modul majetek a leasing slouží k evidenci dlouhodobého, drobného i leasingového majetku a pokrývá veškeré typy daňového a účetního odepisování. Dále nabízí pohodlné zadávání leasingových smluv, vytvoření splátkového kalendáře s návazností na interní doklady a přenos do plánu plateb a výpočet daňových nákladů, které pak mohou být automaticky fakturovány i zaúčtovány.

Přehled funkcí

  • Drobný majetek
  • Hmotný a nehmotný majetek
  • Umístění majetku
  • Evidence zápůjček
  • Leasing a generování splátek
  • Odpisy včetně mimořádných
  • Zrychlené odpisy
  • Zjednodušená tvorba majetku z faktur
  • Přerušení odpisů
  • Technické zhodnocení