Akademie

Akademie vás seznámí se základní problematikou práce ve FlexiBee formou videí.