Akademie

Akademie vás seznámí se základní problematikou práce ve ABRA Flexi formou videí.