Zálohová faktura, zálohový daňový doklad, konečná faktura