Konfigurace antiviru

Některé antivirové programy (NOD32, …) způsobují databázovému systému FlexiBee problémy. Obvykle se projevují tak, že FlexiBee v půlce práce přestane reagovat.

Změnu nastavení je nutné provést u lokální instalace nebo síťového serveru (tedy tam, kde jsou data umístěna).

Je nutné nastavit antivir tak, aby nekontroloval adresář s daty FlexiBee – obvykle C:\winstrom-data.

Technický popis problému v angličtině najdete na stránkách databázového serveru.