Číselník mzdových složek

Číselník mzdových složek

Zaměstnanci – Číselník mzdových složek – nastavení

Hodnoty na tomto formuláři jsou přednastavené a lze je je měnit pouze za určitých okolností, nelze je přidávat. Obsahuje všechny druhy náhrad a příplatků ve výši dané příslušným zákonem. Při úpravě legislativy se automaticky zapracují změny i na tomto formuláři. Pomocí tohoto číselníku dochází k výpočtu mezd. Již vypočtené složky zaměstnance (mzda, odměna, srážka, daň, sleva na daních, zdravotní a sociální pojištění apod.) se nacházejí v menu Zaměstnanci – Mzdové složky – vstup a výběry.

Dále číselník obsahuje složky typu Složku zadá uživatel. Při jejich použití (odměny, srážky apod.) musíte u každého zaměstnance vyplnit příslušnou částku.

Pokud potřebujete dát zaměstnanci osobní ohodnocení, odměnu, která se bude v případě nemoci krátit stejně jako měsíční mzda, použijte mzdovou složku "Osobní hodnocení – příplatek (je počítán poměrně podobně jako měsíční mzda)" nebo " Příplatek za vedení a zastupování (je počítán poměrně podobně jako měsíční mzda)"

Používá se na různých místech modulu "Mzdy" a podle toho, kde se zobrazuje, máte dostupnou pouze tu část číselníku, která odpovídá dané funkčnosti. Tento číselník se používá ve složce "Personalistika":

Zkratka
Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.
Je volena tak, abyste již z této zkratky poznali název mzdové složky.
Název
Pole "Název" může obsahovat až 250 znaků.
Typ složky
Typ složky určuje základní rozdělení mzdových složek podle toho, jak daná složka vzniká.

 • Složka je automaticky generována – např. zbývající stav dovolené, zdravotní a sociální pojištění, slevy na daních a pod. Generování této složky vzniká výpočtem podle vložených údajů a platných předpisů.
 • Položka vznikla kopií z jiného seznamu – např. náhrada za nemoc, penzijní a životní pojištění
 • Složku zadá uživatel – jedná se o většinu mzdových složek, jejich výši můžete ovlivňovat.
Skupina složek
Skupina složek blíže rozděluje mzdové složky podle dalšího využití.

 • Fond pracovní doby
 • Nepřítomnost
 • Nepřítomnost-nemoc
 • Nepřítomnost-karanténa
 • Nepřítomnost-neplacená
 • Základní mzda
 • Odměny
 • Příplatky
 • Ostatní náhrady
 • Hrubá mzda
 • Sociální pojištění
 • Zdravotní pojištění
 • Daň
 • Daň-sleva
 • Náhrady nemoc
 • Srážky
 • Záloha
 • Výplata
 • Důchod
 • Vynětí
Význam

Údaj tohoto pole se využívá při různých přehledech (např. sociální pojištění). Proto ve většině případů zůstává nevyplněn. Význam je pevně nastaven, nelze ho uživatelsky měnit, doplňovat.

 • Odměny
 • Podíl na zisku
 • Prémie %
 • Odpracováno ve svátek
 • Odpracováno v neděli
Poznámka
Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.