Import ceníku do fiskální pokladny ELCOM

Import ceníku do fiskální pokladny ELCOM

Pro použití fiskální pokladny ELCOM v režimu, kdy se prodej uskutečňuje přímo na pokladně (tzv. Offline režim), je kromě řádného nastavení pokladny nezbytné mít v pokladně načtený aktuální ceník zboží a služeb. Pomocí nástroje FlexiBee2XML vyexportujete data z ABRA Flexi a následně je naimportujete do fiskální pokladny.

Nástroj FlexiBee2XML

FlexiBee2XML je konverzním nástrojem pro převod dat a též slouží pro dávkové exportování dat z ABRA Flexi či opačně pro dávkové importování dat, ať již běží ABRA Flexi lokálně či vzdáleně.

Jeho aktuální verzi pro Windows získáte na webu ABRA Flexi. V případě Linuxu a Mac OS X je FlexiBee2XML součástí instalace ABRA Flexi, na odkázané stránce jsou uvedeny složky, kde nástroj naleznete.

Konfigurační soubor

Vytvořte si konfigurační soubor pojmenovaný config-sales.xml s následujícím obsahem:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
 <username>username</username>
 <password>password</password>
 <company>company_name</company>

 <host>aaa.flexibee.eu</host>
 <port>5434</port>

 <directory>c:\pokladna</directory>
 <renameSuffix>-loaded</renameSuffix>

 <action method="GET" id="cenik">
  <url>/cenik/(kodPlu is not empty).csv?detail=full&includes=/winstrom/skupZboz&format=elcom-50&limit=9999&no-ext-ids=true</url>
  <contentType>text/xml</contentType>
  <failMessage>Selhalo nahrání ceníku do pokladny.</failMessage>
 </action>

 <action method="PUT">
  <url>/pokladni-pohyb.xml</url>
  <contentType>text/xml</contentType>
  <mask>sales.xml</mask>
  <failMessage>Selhalo nahrání prodejů do ABRA Flexi.</failMessage>
 </action>
</config>

Soubor bude nezbytné upravit a nastavit některé parametry, jejichž význam uvádíme:

<username>
Jméno uživatele, pod kterým export proběhne.
<password>
Heslo uvedeného uživatele.
<company>
Jednoznačný identifikátor účtované firmy, součást URL webového rozhraní.
https://localhost:5434/c/mojefirma/cenik
<host>
Adresa ABRA Flexi serveru. Může být uvedena plným názvem hostitele i jako IP adresa.
<port>
Port ABRA Flexi serveru, obvykle 5434.
<directory>
Adresář, ve kterém budou hledány soubory (dle masky <mask/>).
<renamePrefix>
Prefix neboli předpona, která bude doplněna na začátek názvu úspěšně nahraných souborů.
<renameSuffix>
Suffix neboli přípona, která bude doplněna na konec názvu úspěšně nahraných souborů.

Speciálním případem je parametr format v URL akce získávající ceník. Jeho hodnota určuje formát exportovaných dat, který je možné použít pro import do konkrétní fiskální pokladny. Nastavení parametru format je nezbytné pro řádnou funkčnost importu. Příklady hodnot pro vybrané pokladny:

 • ELCOM Euro-200TE: elcom
 • ELCOM Euro-50 TE Mini: elcom-50
 • ELCOM Euro-150 TE Flexy: elcom-50

Dávkový soubor

Pro export dat ceníku z ABRA Flexi a pro nahrávání exportovaných dat do fiskální pokladny budete potřebovat vytvořit soubor nahraj-cenik.bat s následujícím obsahem:

@echo off
cd "C:\kasa"
set PORT=COM4
set CODE=29
set EXPORT=cenik.csv

flexibee2xml-cli.exe --load config-sales.xml --id cenik -o cenik.csv
flexibee2xml-cli.exe --cash-port %PORT% --cash-number 1 --cash %CODE% --store-plu %EXPORT% --cash-sk

V souboru si upravíte:

 • určení složky s programem flexibee2xml-cli.exe,
 • označení portu, na kterém je fiskální pokladna dostupná,
 • číselný kód vaší fiskální pokladny (viz dokumentace pokladny nebo níže uvedená tabulka),
 • jméno souboru s exportovaným ceníkem.

Číselné kódy pokladen ELCOM

Pokladna Číselný kód
Elcom-500FP 28
Euro-1000 M 2
Euro-1000 T 3
Euro-100T 24
Euro-150TE Flexy 33
Euro-150TE Flexy Plus 37
Euro-2000 M Alpha/2400 0
Euro-2000 M Alpha/10000 4
Euro-2000 T Alpha/2400 1
Euro-2000 T Alpha/10000 5
Euro-2000 TE Alpha/2400 6
Euro-2000 TE Alpha/6000 7
Euro-2000 TE Alpha/2400 v4 CZ fisc. 15
Euro-2000 TE Alpha/6000 v4 CZ fisc. 16
Euro-200T 25
Euro-200TE (dle RAM) 26
Euro-200TE (dle RAM) 27
Euro-2100TE 17
Euro-2100TE (verzia 2.xx) 29
Euro-2100TX (dle RAM) 18
Euro-2100TX (dle RAM) 19
Euro-2100TX (verzia 2.xx) 30
Euro-2500 T 9
Euro-2500 T/18000 12
Euro-2500TX 22
Euro-50 Cash 34
Euro-500 T Handy/10000 11
Euro-500 T Handy/2100 10
Euro-500 TE/2400 20
Euro-500 TE/6000 21
Euro-500 TX Handy/10000 14
Euro-500 TX Handy/2100 13
Euro-50T Mini 31
Euro-50TE Medi 35
Euro-50TE Mini 32
Euro-50TE Smart 36
POS3000 ver.1 23

Spuštění dávkového souboru

Před spuštěním souboru nahraj-cenik.bat zkontrolujte, že je fiskální pokladna zapnutá a připojená k počítači na uvedeném portu. Stejně by měl být spuštěný ABRA Flexi server na adrese uvedené v konfiguračním souboru:

Po spuštění dávkového souboru by mělo dojít:

 • k exportu dat ceníku z ABRA Flexi do souboru cenik.csv
 • k importu dat v souboru cenik.csv do fiskální pokladny