Jak začít se smlouvami

Jak začít se smlouvami

Odběratel – fyzická nebo právnická osoba odebírající od dodavatele služby, zboží apod.
Dodavatel – fyzická nebo právnická osoba poskytující odběrateli služby, zboží apod.

Odběratelské a dodavatelské smlouvy slouží k automatické fakturaci v pravidelných, popř. i nepravidelných intervalech na základě využívání nebo poskytování služeb.

V rámci odběratelských smluv jste dodavateli vy a generujete faktury svým odběratelům dle definovaných smluv, jedná se tedy o vydané faktury. Na jejich základě vám zákazník pošle platbu za poskytnutou službu či zboží.

U dodavatelských smluv jste odběrateli vy a se svými dodavateli máte smlouvu na službu (zboží), za kterou platíte určitou finanční částku. Na tomto základě vám dodavatelé posílají faktury (z vašeho pohledu se jedná o přijaté faktury), nebo vám systém ABRA Flexi generuje faktury sám (např. když pravidelně každý měsíc platíte částku 1000 Kč za nějakou službu).

K evidenci odběratelských a dodavatelských smluv slouží formuláře Odběratelské smlouvy a Dodavatelské smlouvy v modulu Obchodní partneři.

Příklad

Na jednoduchém příkladu si prakticky ukážeme pravidelné měsíční fakturace předem:

Nejdříve vytvoříme typ smlouvy a nastavíme tato políčka:

Název Poskytování ABRA Flexi
Kód POSKYTOVÁNÍ Vyplní se automaticky
Typ faktury Zálohová Zálohovy nedaňový doklad
Způsob fakturace dopředu
Fakturovat dní předem 14 Je rozumné, aby tato hodnota byla větší než je splatnost faktur
Obrátkový den 1 Chceme doklady vystavovat vždy k prvnímu dni kal. měsíce

Nyní vytvoříme první smlouvu:

Typ smlouvy Poskytování ABRA Flexi
Firma FlexiBee Systems s.r.o.
Číslo smlouvy 1
Frekvence fakturace (měsíců) 1 0 = jednorázově

A přidáme novou položku smlouvy:

Označení FLEXIBEE
Název Licence ABRA Flexi
Cena ručně ano
Cena za MJ 1000
Typ ceny bez DPH
Sazba DPH základní

Nyní stiskneme tlačítko a bude vytvořeno několik faktur.