Klávesové zkratky

Klávesové zkratky

Klávesová zkratka je stisk jedné nebo současně dvou kláves, po kterém program vykoná určitou činnost. Znalost těchto kláves vám u opakujících se činností ušetří čas, který je nutný pro přesun ruky z klávesnice na myš.

Program využívá i řadu dalších klávesových zkratek ALT+.., které se liší v závislosti na použitém operačním systému. Pokud je chcete používat, zjistíte je sami pokud se myší postavíte na tlačítko. V zobrazené bublině máte nejen název tlačítka, ale i horkou klávesu, např. . Rovněž po stisku klávesy ALT se zobrazí podtržená písmena, která v kombinaci s klávesou ALT lze použít.

  • Seznam klávesových zkratek:
Enter
V editačním okně (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na následující pole.
Na tlačítku – potvrzení tlačítka.
V nápovědě (je možno vyvolat pomocí klávesy ALT+F1) v záložce "Vyhledávání" – potvrzení výběru
Shift-šipka dolů
V editační okno (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na následující pole.
Tab
V editační okno (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na následující pole
Shift-Tab
V editační okno (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na předchozí pole
Shift-šipka nahoru
V editační okno (vyplnění nebo změna v záznamu) – posun na předchozí pole
Ctrl+PageUp
Na názvu jakékoli záložky – přesun vpravo na další záložku
Ctrl+PageDown
Na názvu jakékoli záložky – přesun vlevo na další záložku
Šipka vpravo
Na názvu záložky uvnitř formuláře – přesun vpravo na další záložku
Šipka vlevo
Na názvu záložky uvnitř formuláře – přesun vlevo na další záložku
mezerník
Změna prvku Zaškrtnuto /Nezaškrtnuto
ALT+F1
Nápověda programu
F2
Nad výběrovým seznamem otevře dialog číselníku se seznamem hodnot na výběr, příp. doplnění (Ceník, Adresy firem, Účtový rozvrh atd.)
Ctrl-Home
Na řádce tabulky – přesun na první záznam v tabulkovém pohledu
Ctrl-End
Na řádce tabulky – přesun na poslední záznam v tabulkovém pohledu
Esc
Zavře formulář

  • Pro snadnější vyplňování data jsou přidány funkce pro rychlé nastavení aktuálního data a pro jeho posunutí o den/dny, případně o měsíc/měsíce.

F3

nastaví aktuální datum (pokud je tento datum správně nastaven ve vašem PC)

F2

otevře okénko pro výběr

Šipka nahoru

posune zobrazený datum o jeden den (+1)

Šipka dolů

posune zobrazený datum o jeden den (-1)

Page Up

posune zobrazený datum o jeden měsíc (+1)

Page Down

posunutí zobrazený datum o jeden měsíc (-1)