Konfigurace serveru

Konfigurace serveru ABRA Flexi

Upozornění: Dokumentace konfigurace serveru je určena spíše pro správce IT. Pro úpravu konfiguračního souboru mohou být nezbytná vyšší přístupová práva, např. práva správce.

Pomocí konfiguračního souboru flexibee-server.xml lze určit využívané služby (databázový server, SMTP server) a upravit chování serveru ABRA Flexi, který provozujete ve vlastní instalaci (nelze jej použít pro konfigurace ABRA Flexi běžícího v cloudu).

Umístění souboru se na jednotlivých operačních systémech liší (umístění adresářů a souborů), naleznete jej:

Operační systém Umístění
MS Windows C:\Program Files\Common Files\WinStrom
nebo
C:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom
Linux /etc/flexibee/flexibee-server.xml
Mac OS X /Library/Application Support/FlexiBee/Data/flexibee-server.xml

Soubor má formát XML ve variantě properties Javy. V prvku properties jsou uvedené jednotlivé vlastnosti:

<entry key="{vlastnost}">{hodnota}</entry>

Např. zápis:

<entry key="forceHttps">redirect</entry>

určuje, že vlastnost forceHttps bude nastavena na hodnotu redirect.

Přehled vlastností

Připojení k databázovém serveru

host
Adresa databázového serveru s databázemi instalace ABRA Flexi.
Výchozí hodnota: localhost
port
Port používaný pro připojení k databázovému serveru.
Výchozí hodnota: 5433
user
Uživatelské jméno používané pro přihlášení k databázovému serveru.
Výchozí hodnota: dba
password
Heslo pro přihlášení pod uživatelským jménem uvedeným v user.

Webové rozhraní a REST-API

defaultPort
Číslo portu, na kterém bude dostupné webové rozhraní a REST-API ABRA Flexi.
Výchozí hodnota: 5434
forceHttps
Možné hodnoty: redirect, no, yes
Výchozí hodnota: redirect
Určuje chování serveru při požadavku prostřednictvím nezabezpečeného protokolu HTTP.
  • redirect – Požadavek bude přesměrován na zabezpečený protokol HTTP a zpracován.
  • no – Požadavek předaný HTTP protokolem bude vyřízen.
  • yes – Požadavek předaný HTTP protokolem bude odmítnut.

Chování serveru

sendErrors
Určuje, zda mají být autorům odesílány informace o neočekávaných chybách serveru.
Možné hodnoty: always, never
Výchozí hodnota: never
  • always – Informace o chybách jsou vždy odesílány.
  • never – Informace o chybách nejsou nikdy odesílány.
startKernel
Určuje způsob spuštění aplikačního jádra serveru, které je možné spouštět při startu serveru či při prvním požadavku.
Možné hodnoty: true, false
Výchozí hodnota: true
  • true – Při spuštění serveru je spuštěna i aplikační část.
  • false – Aplikační část serveru je spouštěna až při prvním požadavku.
autoUpgrade
Možné hodnoty: true, false
Výchozí hodnota: false
Určuje způsob aktualizace databází účtovaných firem při zjištění starší verze databáze než požaduje aktuální verze aplikace. Upozorňujeme, že aktualizace databáze účtované firmy může v některých případech trvat i několik minut (v závislosti na velikosti databáze a rozsahu prováděných změn).
  • true – Při spuštění serveru budou zkontrolovány databáze všech účtovaných firem a případné zastaralé budou aktualizovány.
  • false – Databáze účtované firmy bude aktualizována až při prvním přístupu uživatele do této firmy.
developerDirectory
Určuje adresář pro vývojářské přizpůsobení ABRA Flexi, např. pro přizpůsobení šablon e-mailových zpráv.
Výchozí hodnota: /etc/flexibee/developer
enableHooks
Aktivuje technologii WebHooks, tj. uživatelsky definované HTTP požadavky prováděné na základě změn provedených v účtované firmě. Technologie WebHooks musí být zároveň povolena v licenci.
Možné hodnoty: true, false
Výchozí hodnota: true

Parametry embedovaného Jetty serveru

jettyWorker.minThreads
Minimální počet pracovních vláken embedovaného Jetty serveru (výchozí: 1).
jettyWorker.maxThreads
Maximální počet pracovních vláken embedovaného Jetty serveru (výchozí: 400).
jettyWorker.maxIdleTime
Maximální čas čekajícího pracovního vlákna před jeho ukončením (výchozí: 300 000 ms).
jettyWorker.maxQueued
Maximální počet čekajících požadavků ve frontě, než dojde k jejich odmítání (výchozí: 200).
jetty.soTimeout
Timeout na čtení požadavku z TCP spojení (výchozí: 200 000 ms).
jetty.lowResourceSoTimeout
Zkrácený timeout na čtení požadavku z TCP spojení (výchozí: 60 000 ms).
jetty.acceptors
Počet vláken pro příjem TCP spojení (výchozí: 1, volba 0 = dle počtu CPU jader).

Odesílání e-mailů

Aplikace umožňuje odeslat doklady (např. vydanou fakturu) e-mailem a odesílat doklady je možné i prostřednictvím REST API. Pro toto použití je v konfiguračním souboru ABRA Flexi serveru možné nastavit SMTP server:

smtp.host
Adresa SMTP serveru, přes který budou odesílány e-maily aplikace.
Výchozí hodnota: localhost
smtp.defaultFrom
Pro odesílání e-mailů se používá adresa aktuálně přihlášeného uživatele (pokud je uvedena), ve zbylých případech se použije hodnota nastavená v této vlastnosti.
Výchozí hodnota: noreply@localhost
smtp.auth.user
Uživatelské jméno pro přihlášení k SMTP serveru.
Výchozí hodnota: user
smtp.auth.password
Heslo pro přihlášení pod uživatelským jménem uvedeným v smtp.auth.user.
Výchozí hodnota: password
smtp.encryption
Způsob šifrování připojení k SMTP serveru.
Možné hodnoty: never, starttls, tls, ssl
Výchozí hodnota: ssl
never – nešifrované spojení
starttls – spojení se naváže nezabezpečené s možností přepnout do zabezpečeného spojení, pokud je TLS podporováno
tls – spojení se naváže nezabezpečené s požadavkem přepnout do spojení zabezpečeného TLS
ssl – plně zabezpečené spojení (vyžadované GMailem)
smtp.port
Určuje port pro komunikaci se SMTP serverem. Ve většině případů je možné tento řádek ponechat zakomentovaný.
Výchozí hodnota: 25