Nástroje-nabídka

V části Nástroje je možné nastavit řadu parametrů, které mají dopad na mnoho formulářů v systému FlexiBee. V číselnících můžete nastavovat měny, kurzy, štítky, střediska, stavy smluv, Intrastat, upomínky a jiné. Slouží také k evidenci uživatelů v rámci dané firmy, jejich rolí, ke změně vašeho hesla atd.

Číselníky
Číselníky jsou základními kameny informačního systému. Některé obsahují standardní údaje dané legislativou nebo normami – ty jsou již předvyplněné. Ostatní si vyplňuje uživatel dle vlastních potřeb. Většina těchto číselníků se může doplňovat, měnit, za určitých podmínek i smazat. Je možno je třídit podle různých kritérií, tisknout, provádět export do formátu Microsoft Excel (XLS) nebo do textového souboru XML. Některé číselníky můžete z těchto souborů i naimportovat.
Většinu těchto číselníků si může uživatel doplňovat i během zpracování účetních operací použitím klávesy F2. Takže není nutno mít číselníky zcela kompletní při počátku zpracovávání účetnictví.

Import

Nástroje – Import

Formulář umožňuje importovat doklady z Microsoft Office Excel, ISDOC a XML.

Přepočet skladu

Nástroje – Přepočet skladu

Formulář vám pomůže zjistit případnou chybu ve skladovém dokladu a následně ji dodatečně opravit. Chyby se týkají např. měrných jednotek, peněžních hodnot, dále vznikají při poruše dat (výpadek elektřiny).

Stiskem této volby jste ještě dotázáni:

  • Ano – bude proveden přepočet skladu. V závislosti na množství dat může tato operace trvat i několik minut. Na závěr budete informováni, že oprava skladu proběhla úspěšně.
  • Ne – budete vrácení zpět do programu, kde budete moci pokračovat v účtování otevřené firmy.
Aktualizace požadavků na výdej

Nástroje – Aktualizace požadavků na výdej

Tato volba úzce souvisí se skladovým hospodářstvím a nastavením v menu Firma – Nastavení – záložka Moduly – záložka Zboží – příznak Umožnit generování požadavků na výdej.

Nástroje – EET komunikace

Do této nabídky jsou přenášeny veškeré informace o odeslaných/neodeslaných dokladech z pohledu EET. Výběrem sloupců lze zobrazit požadované údaje. Důležitá je pro nás informace o odeslání dokladu označené ✓ . Neodeslané doklady lze označit a hromadně odeslat.

Pod ikonou tiskárny jsou k dispozicy dva tisky:

  • Informační oznámení EET – běžný režim,
  • Informační oznámení EET – zjednodušený režim.

Prodávající je povinen informovat kupující o způsobu evidence tržeb ve svém prodejním místě.

Přepočet stavu účtů

Nástroje – Přepočet stavů účtů

Tato volba slouží k přepočtu stavu účtu, např. při výpadku elektřiny, kdy mohlo dojít k poruše dat.

Stiskem této volby jste ještě dotázáni:

  • Ano – bude proveden přepočet stavu účtů. V závislosti na množství dat může tato operace trvat i několik minut. Na závěr budete informováni, že přepočet stavů účtů dokončen.
  • Ne – budete vrácení zpět do programu, kde budete moci pokračovat v účtování otevřené firmy.
Osoby a uživatelé

Nástroje – Osoby a uživatelé

Formulář obsahuje seznam uživatelů, kteří mají přístup do systému FlexiBee. U každého uživatele máte možnost evidovat kontakty, přihlašovací údaje, různé texty atd.

Uživatelské role
Potvrzením této volby se zobrazí seznam veškerých rolí uživatele – přístupových práv, řada z nich je nastavena výrobcem. Můžete si zde tvořit i vlastní uživatelské role. Pomocí těchto rolí omezujete přístup do programu např. pro skladníky, obchodníky, účetní nebo jen prohlížecí přístup. Z těchto uživatelských rolí vybíráte v nastavení přihlašovacích údajů pro vaše zaměstnance.
Změnit heslo

Nástroje – Změnit heslo

Každý uživatel si může na tomto formuláři změnit své heslo. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme heslo měnit každý měsíc, viz následující obrázek:

kde si zadáte původní heslo a pak 2x nové heslo (do polí "Nové heslo" a "Kontrola hesla")

  • Změnit heslo – heslo bude změněno podle vašeho zadání.
  • Zrušit – ke změně nedojde. Zůstane v platnosti původní nastavení.
Nastavení serveru

Nástroje – Nastavení serveru

Formulář slouží k nastavení služby FlexiBee v síti.

Máte-li zakoupený program Winstrom Mzdy a budete chtít vstup dat do účetnictví, je nutno zde umožnit (zaškrtnout) přístup pro Winstrom Mzdy

  • Uložit – uložíte provedenou změnu.
  • Zrušit – provedená změna se neuloží. Zůstane původní nastavení.
Osobní certifikáty

Nástroje – Osobní certifikáty

Formulář nabízí certifikáty pro elektronické podpisy, které může vaše firma využívat k podepisování dokumentů odesílaných elektronickou poštou. Po stisku tlačítka se zobrazí Průvodce vytvořením nového certifikátu, kde si můžete vybrat místo uložení tohoto osobního certifikátu.

Internetové obchody

Nástroje – Internetové obchody

Uživatel, který si zakoupí variantu našeho produktu rozšířenou o internetový obchod, si na tomto formuláři nastavuje napojení na internetový obchod. Podmínkou je mít nainstalovaný adaptér pro ABRA FlexiBee, aby bylo možné synchronizovat ceník, přenášet objednávky do ABRA FlexiBee apod. Seznam podporovaných internetových obchodů najdete na adrese
https://www.flexibee.eu/obory-podnikani/internetove-obchody/

Potvrzením této volby se zobrazí seznam internetových obchodů, ke kterým máte možnost připojení. Přes tlačítko si můžete prohlédnout nastavení a doplnit další údaje nutné pro správnou funkci.