Obratová předvaha

Obratová předvaha

Formulář obsahuje přehled všech účtů a slouží ke kontrole rovnosti zaúčtování na účtech na stranách Má dáti a Dal a ke kontrole počátečních a konečných zůstatků všech účtů za určité období.

Tvorba obratové předvahy

Účetní výstup „Obratová předvaha“ naleznete na pracovní ploše modulu Účetnictví otevřením seznamu „Účetní výstupy“. Po kliknutí na „Obratová předvaha“ se zobrazí „Průvodce tvorbou obratové předvahy“, kde můžete specifikovat výběr údajů, které se budou zobrazovat v obratové předvaze.

Účetní období
Obraty do měsíce
Počet měsíců obratu

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka .

Účty

:

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka .

Měny
Vybraná střediska

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka .

Seznam polí obratové předvahy

Obratová předvaha obsahuje následující pole, kteá jsou rozdělena na základní výstup a rozšířený výstup. Toto rozdělení slouží pro řízení tisku.

Základní výstup

Účet
Měna
Počáteční zůstatky (MD a DAL)
Obraty za období (MD a DAL)
Koncové zůstatky (MD a DAL)

Rozšířený výstup

Rozšířený výstup obsahuje krome polí základního výstupu čísla účtových tříd a názvy jednotlivých účtů.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy
Obratová předvaha (na výšku)
Obratová předvaha
  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.