Podpora elektronické výměny dat (EDI komunikace)

Podpora elektronické výměny dat (EDI komunikace)

Elektronická výměna dat je efektivním způsobem přenosu strukturovaných dat v obchodním styku mezi různými informačními systémy a aplikacemi. Uživatelé EDI komunikace jsou ušetřeni převádění dat z papírových či elektronických dokumentů vytvořených obchodním partnerem do vlastního programu a proto je tok dat mezi partnery rychlejší a efektivnější. EDI komunikaci používají např. obchodní řetězce (Globus, OBI,…) či prodejci automobilů. Více se o EDI komunikaci dozvíte v článku Elektronická výměna dat ve Wikipedii.

Podpora EDI komunikace je placeným rozšiřujícím modulem ABRA Flexi. Před zahájením EDI komunikace budete muset uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb EDI např. firmou GRiT, EDITEL apod.

ABRA Flexi používá pro komunikaci s poskytovatelem služeb EDI tzv. inhouse formát (vD96A v základní podobě formátu, bez rozšíření) včetně podpory přenesené daňové povinnosti. Před plánovanou implementací doporučujeme konzultaci napojení s naším konzultantem.

Podporované moduly

ABRA Flexi umí v EDI:

Tyto exporty a import jsou dostupné vždy na horní liště tabulkových přehledů dokladů pod tlačítkem .

Nastavení

Aby byla možná EDI komunikace, musíte mít:

 • v nastavení vaší firmy:
 • v adrese firmy, se kterou chcete komunikovat, vyplněn EAN kód v hlavním panelu, IČ a DIČ v záložce „Zákl. informace“ a nastaven formát „EDI“ v položce „Formát exportu“, v záložce „Účtování“,
 • pokud chcete exportovat do EDI doklad na konkrétní místo určení, je potřeba mít toto místo určení zadané v adresáři u odběratele a mít u něj vyplněný EAN kód. Poté je nutné místo určení nastavit na doklad.
 • u zboží, které chcete přes EDI komunikaci v dokladech exportovat, vyplněn EAN kód v záložce „Upřesnění“ (v modulu „Ceník„).

Automatizace importu EDI dokumentů

Pomocí pokročilé parametrizace je možné automatizovat import EDI dokumentů, který proběhne vždy při přihlášení do firmy. Parametry pro nastavení automatického importu jsou:

paramLoginImportEDIDirectory
Zdrojový adresář pro automatický import EDI souborů ORDERS (objednávky přijaté) při přihlášení.
paramLoginImportEDIMoveTo
Adresář pro přesunutí souborů ve formátu EDI souborů ORDERS (objednávky přijaté), které byly naimportované při přihlášení.
paramLoginImportEDIFapDirectory
Zdrojový adresář pro automatický import EDI souborů INVOIC (faktury přijaté) při přihlášení.
paramLoginImportEDIFapMoveTo
Adresář pro přesunutí souborů ve formátu EDI INVOIC (faktury přijaté), které byly naimportované při přihlášení.
paramLoginImportEDISklDirectory
Zdrojový adresář pro automatický import EDI souborů DESADV (příjemky) při přihlášení.
paramLoginImportEDISklMoveTo
Adresář pro přesunutí souborů ve formátu EDI DESADV (příjemky), které byly naimportované při přihlášení.
paramLoginImportEDISklad
Kód skladu pro import objednávek z EDI.

Pro zprovoznění automatického importu není potřeba nastavovat všechny parametry, ale postačí pouze ty, které se týkají typů dokumentů, pro které je automatický import požadován.
Ukázka xml souboru s nastavením parametrů pro import přijatých objednávek a přijatých faktur:

 <winstrom version="1.0">
  <parametr>
   <paramK>paramLoginImportEDIDirectory</paramK>
   <hodnota>c:\edi\obp_in</hodnota>
  </parametr>
  <parametr>
   <paramK>paramLoginImportEDIMoveTo</paramK>
   <hodnota>c:\edi\obp_loaded</hodnota>
  </parametr>
  <parametr>
   <paramK>paramLoginImportEDIFapDirectory</paramK>
   <hodnota>c:\edi\fap_in</hodnota>
  </parametr>
  <parametr>
   <paramK>paramLoginImportEDIFapMoveTo</paramK>
   <hodnota>c:\edi\fap_loaded</hodnota>
  </parametr>
  <parametr>
   <paramK>paramLoginImportEDISklad</paramK>
   <hodnota>SKLAD</hodnota>
  </parametr>
 </winstrom>

Postup zprovoznění automatického importu:

 1. Připravte si složky, ze kterých se budou EDI soubory importovat.
 2. Následně vytvořte xml soubor s nastavením parametrů a naimportujte jej do ABRA Flexi.
 3. Došlé EDI soubory ukládejte do určených složek. Po příštím přihlášení do firmy se automaticky spustí jejich postupný import a pak se přesunou do složky pro naimportované soubory.

Další možnosti parametrizace

Pomocí pokročilé parametrizace je možné nastavit další parmetry, pomocí kterých je možné upravit chování podpory elektronické výměny dat EDI:

paramEDIEanObjednateleZMistaUrceni
Hodnota „true„, pokud se má při EDI exportu používat jako GLN objednatele EAN z místa určení, „false“ pro standardní chování (EAN z dokladu).
paramEDIExportPodleZaskrtavatek
Zohledňovat při exportu do EDI výběr dokladů (hodnota „true„) nebo standardně exportovat pouze aktuální záznam (hodnota „false„)?
paramEDIExportDirectory
Adresář pro uložení vyexportovaných souborů ve formátu EDI.

Implementační poznámka

Některé obchodní řetězce (Globus, Ahold, …) neumožňují při importu dokladů používat v dokladových řadách alfanumerické znaky A-Z. Pokud je v dokladových řadách používáte, je nutno pro ně vytvořit samostatné dokladové řady.