Podpora elektronické výměny dat (EDI komunikace)

Elektronická výměna dat je efektivním způsobem přenosu strukturovaných dat v obchodním styku mezi různými informačními systémy a aplikacemi. Uživatelé EDI komunikace jsou ušetřeni převádění dat z papírových či elektronických dokumentů vytvořených obchodním partnerem do vlastního programu a proto je tok dat mezi partnery rychlejší a efektivnější. EDI komunikaci používají např. obchodní řetězce (Globus, OBI,…) či prodejci automobilů. Více se o EDI komunikaci dozvíte v článku Elektronická výměna dat ve Wikipedii.

Podpora EDI komunikace je placeným rozšiřujícím modulem ABRA FlexiBee. Před zahájením EDI komunikace budete muset uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb EDI např. firmou EDITEL CZ s.r.o., CCV apod.

ABRA FlexiBee používá pro komunikaci s poskytovatelem služeb EDI tzv. inhouse formát včetně podpory přenesené daňové povinnosti.


Podporované moduly

FlexiBee umí v EDI:

Tyto exporty a import jsou dostupné vždy na horní liště tabulkových přehledů dokladů pod tlačítkem .


Nastavení

Aby byla možná EDI komunikace, musíte mít:

 • v nastavení vaší firmy:
  • na záložce "Upřesnění" vyplněný EAN kód a spisovou značku,
  • na záložce "Automatické operace", podzáložce Typy dokladů, v bloku Zálohový daňový doklad (ZDD) vyplněna pole Vydaný a Přijatý,
  • na záložce Moduly, podzáložce Prodej, podzáložce "Typy dokladů pro automatickou generaci" typ dokladu pro vydané zálohy,
  • na záložce Moduly, podzáložce Prodej, podzáložce "Prodej" dokladovou řadu pro vydané faktury,
 • v adrese firmy, se kterou chcete komunikovat, vyplněn EAN kód v hlavním panelu, IČ a DIČ v záložce "Zákl. informace" a nastaven formát "EDI" v položce "Formát exportu", v záložce "Účtování",
 • u zboží, které chcete přes EDI komunikaci v dokladech exportovat, vyplněn EAN kód v záložce "Upřesnění" (v modulu "Ceník").


Implementační poznámka

Některé obchodní řetězce (Globus, Ahold, …) neumožňují při importu dokladů používat v dokladových řadách alfanumerické znaky A-Z. Pokud je v dokladových řadách používáte, je nutno pro ně vytvořit samostatné dokladové řady.