Podrobný průvodce ukázkovými daty (demo firma)

Podrobný průvodce ukázkovými daty (demo firma)

Chcete-li se snadno seznámit s možnostmi programu ABRA Flexi, doporučujeme založit tzv. testovací firmu. Založíte ji tak, že vyberete akci "založit novou firmu" a dále tlačítko . Výhodou tohoto způsobu seznámení je, že testovací firma obsahuje data, která pokrývají většinu možné funkčnosti systému tak, jak je popsána v jednotlivých kapitolách nápovědy na našich stránkách https://www.flexibee.eu/podpora/dokumentace/napoveda/obsah_napovedy/ nebo přímo v programu.

Na našich webových stránkách https://www.flexibee.eu/podpora/akademie/ najdete video demonstrace v rámci Akademie.

Na stránce https://www.flexibee.eu/k/prehled-verzi-flexibee/ vždy najdete, co nového je obsaženo v nové verzi.

Adresář

Když kliknete v levé části plochy do tzv. postranní navigace na tlačítko "Obchodní partneři", program rozvine roletu. Zde klikněte myší na volbu "Adresy firem" – tím se otevře seznam firem v záložce na pravé pracovní ploše.

Pokud postavíte myš na volbu "Adresy firem" a kliknete pravým tlačítkem myši, můžete použít nabídku "Otevřít v novém okně". Seznam adres se otevře v samostatném okně mimo pracovní plochu ABRA Flexi.

V horní liště okna "Adresy firem" jsou dva roletové seznamy. První obsahuje skupiny firem a druhý typ vašeho vztahu k firmě.
V ukázce jsme vytvořily skupiny firem tak abychom ukázali možnosti usnadnění orientace mezi nimi.

  • Tuzemský dodavatel
Skupinu firem použijete pro všechny zahraniční firmy.
Když se podíváte v seznamu skupin firem na kartu
  • Zahraniční dodavatel
  • Interní
  • Standardní odběratel
  • Velkoodběratel
  • zahraniční odběratelé

Jestliže si vyberete v pravém roletovém seznamu dodavatelé, uvidíte v seznamu pouze dodavatele. Dalším krokem ve skupině firem vyberete např. tuzemské dodavatele a tím se vám zúží pohled pouze na tuzemské dodavatele.

Nyní vybereme v pravém seznamu odběratele. Všimněte si, že někteří mají ve sloupci "štítky" označení platí pozdě. Firma "ABC-systeme" ještě obsahuje štítek "VIP". Využití štítků ve vaší praxi vám ukáže následující ukázka. Stiskněte v horní nástrojové liště tlačítko "Filtr" a ve spodní části okna stisknete u označení štítky tlačítko vyber. V dialogu "Výběr požadovaných polí" přesunete z levé části štítek "Platí pozdě" potvrdíte OK. po stisku tlačítka "Použít" nebo "Ok" program aktivuje filtr, který ukáže firmy, které obsahují štítek "Platí pozdě" (zkratky AVC systeme, MCPAPER, PSTROS). Nyní opět v dialogu filtru stejným způsobem doplníte do podmínky výběru štíte VIP a opět stisknete tlačítko použít. Výběr firem se zúží pouze na 1 firmu a to ABC systeme.