Postranní navigace a pracovní plocha

Postranní navigace a pracovní plocha

Postranní navigace a pracovní plocha spolu velice úzce souvisí. Základní vysvětlení těchto pojmů a jejich využití jste se dočetli v předcházející kapitole, kde jste se dozvěděli, že

Postranní navigace
(tj. nabídka v levé části obrazovky) obsahuje "Hlavičku" a tlačítka se jmény modulů FlexiBee:

Pracovní plocha
se nalézá v pravé části obrazovky. Jak z názvu vyplývá, je to místo pro práci s daty.
V podstatě platí, že všechny nabídky, které se zobrazí v postranní navigaci rozevřením rolety po stisku tlačítka se jménem modulu, se současně zobrazí na pracovní ploše modulu v pravé části obrazovky. Dále však platí, že na pracovní ploše modulu je nabídek více – jsou tam i ty nabídky, které nejsou až tak časté.
Vybráním jakékoli volby v rozevřené roletě v postranní navigaci nebo na pracovní ploše modulu v záložce "Pracovní plocha" se na pracovní ploše vytvoří další záložka. Takto si můžete vytvořit několik záložek z různých modulů a pak si již vybírat potřebnou volbu jen klikáním na záložky.

Pokud nepotřebujete záložku nadále využívat, uzavřete ji kliknutím na tlačítko
Pokud však budete potřebovat vykonávat i práce méně časté, jejichž nabídku v tomto okamžiku nemáte dostupnou, pak použijte k rozevření rolety celé tlačítko modulu, aby se vám zobrazila i pracovní plocha modulu, která obsahuje širší nabídku voleb.