Předpis zaúčtování příjemky-výdejky

Předpisy zaúčtování – příjemky/výdejky

Zboží – Předpisy zaúčtování – příjemky/výdejky

Předpisy zaúčtování usnadňují proces účtování – do vytvářených dokladů nemusíte pokaždé účtování vkládat ručně. Evidujete je pouze v případě podvojného účetnictví. Nabízejí se pak v modulu Zboží i na formulářích:

1. Typy skladových dokladů na záložce Účtování v poli Typ účetní operace pro příjem (DAL), pro Výdej (MD),

2. Příjemky/výdejky na záložce Specifikace (Zkratka Ctrl+3) v poli Předpis zaúčtování; na základě nastavení tohoto pole se dotáhne hodnota do pole Protiúčet na záložce Účtování.

Pokud je nastaveno účtování u Skupiny zboží a materiálu, pak má přednost před tímto nastavením.
Předpis zaúčtování je dostupný i při pořizování jednotlivých příjemek a výdejek, a to v hlavičce dokladu v záložce "Specifikace dokladu" i v položkách dokladu v záložce "Účtování/Upřesnění", kde můžete předem nastavené účtování změnit.

Záložka "Zákl. informace"

Po vyplnění zkratky a názvu v hlavním panelu si nejdřív vyberte v pravé části "Viditelnost v modulech", pro který typ dokladu chcete vytvořit předpis zaúčtování.

Označíte-li v řádce "Sklad" výdej, máte povinnost vyplnit v levé části "Nastavení účtů" pole "Účet pro výdej [MD]". Toto pole můžete vyplnit buď ručně – vkládáním určitého účtu nebo výběrem pomocí .

Označíte-li v řádce "Sklad" příjem, máte povinnost vyplnit v levé části "Nastavení účtů" pole "Účet pro příjem [Dal]". Toto pole můžete vyplnit buď ručně – vkládáním určitého účtu nebo výběrem pomocí .

Pokud označíte Viditelnost v modulech pro sklad, není nutné vyplňovat údaje pro DPH.

Nastavení účtů:

Účet pro výdej (MD)
Účet pro příjem (DAL)
DPH snížená
15 % od roku 2013
DPH základní
21 % od roku 2013
Kód plnění pro DPH

Viditelnost v modulech:

Zaškrtnutím daného příznaku definujete, v jakých modulech a jeho dokladech chcete předpis zaúčtování používat.

Lze mít stejný předpis zaúčtování např. pro banku i pokladnu. Výjimku tvoří interní doklady – pokud u nich zaškrtnete příznak, zneaktivní se zaškrtávání ostatních modulů a naopak. Důvodem je, že u interních dokladů se vyplňují účty MD a Dal.

Moduly, ve kterých lze zaškrtnout viditelnost:

Faktury – vydané, přijaté,
Ostatní zúčtovací vztahy – pohledávky, závazky,
Banka – příjem, výdej,
Pokladna – příjem, výdej,
Sklad – příjem, výdej,
Interní doklady.

Záložka "Texty"

Popis
Bližší charakteristika předpisu zaúčtování.
Poznámka
Další poznámka k předpisu zaúčtování.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od
Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Platí do
Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí ze seznamu účetních období.
Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.
V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).