Propojení s platebním terminálem

FlexiBee nabízí rozšiřující modul Platební terminál, který umožňuje propojení prodejní kasy s platebním terminálem. Jsou podporovány platební terminály Ingenico iCT220, VeriFone VX 520 a kompatibilní s možností propojení přes sériové (COM) nebo síťové (TCP) rozhraní.


Nastavení a propojení platebního terminálu

Před propojením terminálu s prodejní kasou je třeba platební terminál nastavit do požadovaného režimu komunikace v závislosti na zvoleném rozhraní.


Propojení pomocí sériového rozhraní (COM)

1) Na platebním terminálu musí být nastavena komunikace přes sériový port.

2) Po připojení platebního terminálu je třeba zjistit název portu, kam je platební terminál připojený. Název portu zjistím přes Tento počítač/Spravovat/Správce zařízení/Porty (COM a LPT), kde uvidíme v závorce označení portu (zde COM5).

3) Vytvoříme konfigurační soubor pos.xml, kde do hodnoty cardAcceptanceDevicePort vyplníme označení sériového portu (např. COM5), ke kterému je terminál připojen.


Propojení pomocí síťového rozhraní (TCP)

1) Na platebním terminálu je nutné nastavit IP adresu a port, přes který bude terminál s prodejní kasou komunikovat. Je nutné, aby byla pro počítač v síti přidělena statická IP adresa.

2) Vytvoříme konfigurační soubor pos.xml, kde do hodnoty cardAcceptanceDevicePort vyplníme číslo TCP portu (např. 33300), ne kterém bude FlexiBee očekávat připojení terminálu.

3) Při prvním otevření prodejní kasy ve FlexiBee se navazuje spojení s platebním terminálem a je pravděpodobné, že bude nutné akci povolit ve Firewallu.


Vytvoření a úprava souboru pos.xml

Pro správné propojení mezi prodejní kasou a platebním terminálem musíme vytvořit konfigurační soubor pos.xml.

Vytvoříme soubor pos.xml v adresáři c:Program Files (x86)Common FilesWinStrom pro Windows (alt. /etc/flexibee/ pro Linux nebo /Library/Application Support/FlexiBee/Default/ pro MAC OS X), kde se zadá název portu:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
   <settings>
   <cardAcceptanceDevicePort>COM5</cardAcceptanceDevicePort> <!-- pokud je terminal pripojen na COM5, pripadne zadame cislo TCP portu (napr. 33300) -->
   <cardAcceptanceDeviceType>Ingenico</cardAcceptanceDeviceType> <!-- na hodnote nezalezi -->
   </settings>

Správné nastavení můžeme ověřit zadáním platby, kde forma úhrady musí být platební kartou. Pokud se platba nezdaří nebo dojde k chybě, ověřte zda má terminál datové připojení, případně jej vyzkoušejte zrestartovat.


Použití platebního terminálu

Platební terminál je možné využít z modulu Prodejní kasa. K navázání komunikace s platebním terminálem dochází v okamžiku otevření editačního okna pro vytváření nebo změnu prodejního dokladu.

Po vytvoření dokladu se tlačítkem Platba dostáváme na formulář umožňující zadání hrazené částky.

Z nabízených způsobů úhrad zvolíme "Platební kartou" a zadáme částku platby. Tlačítkem Dokončit vyšleme signál platebnímu terminálu pro provedení požadované transakce.

Pokud nedojde k uhrazení částky přibližně do 1 minuty, transakce se přeruší a zobrazí se chyba aplikace.

Opětovným stiskem Dokončit můžete platbu kartou zopakovat.