Průvodce nastavení firmy – dokladové řady

Průvodce nastavení firmy – dokladové řady

Dokladové řady jsou šablonou pro automatické generování čísel dokladů. Díky tomu můžeme poznat z čísla dokladu jeho charakter. Skládají se z předpony (mohou to být zkratky dokladových řad, např. FV-faktura vydaná, ID-interní doklad,…), číselné části (např. 0001-9999) a přípony (např. 2009, 09). Bližší informace o všech dokladových řadách naleznete na stránce Dokladové řady.
Dokladové řady jsou definovány pro následující moduly. Některé jsou již předdefinovány s možností jejich úpravy:

Interní doklady
Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Účetnictví" – na pracovní ploše – volba "Dokladové řady" nebo v nabídce "Účetnictví" -> Dokladové řady.
Vydané faktury
Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Prodej" – na pracovní ploše – volba "Dokladové řady" nebo v nabídce "Prodej" -> Dokladové řady.
Přijaté faktury
Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Nákup" – na pracovní ploše – volba "Dokladové řady" nebo v nabídce "Nákup" -> Dokladové řady.
Pohledávky
Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Účetnictví" – na pracovní ploše – volba "Dokladové řady" nebo v nabídce "Účetnictví" -> Dokladové řady.
Závazky
Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Účetnictví" – na pracovní ploše – volba "Dokladové řady" nebo v nabídce "Účetnictví" -> Dokladové řady.
Sklad
Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Zboží" – na pracovní ploše – volba "Dokladové řady" nebo v nabídce "Zboží" -> Dokladové řady.
Banka
Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Peníze" – na pracovní ploše – volba "Dokladové řady" nebo v nabídce "Peníze" -> Dokladové řady.
Pokladna
Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Peníze" – na pracovní ploše – volba "Dokladové řady" nebo v nabídce "Peníze" -> Dokladové řady.

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí do předcházejícího dialogu.

Tlačítko "Další" vás posune do dalšího kroku průvodce nastavením firmy.

Pokud potvrdíte tlačítko "Zrušit", zrušíte celé nastavení firmy a jste na počátku zakládání nové firmy.