Průvodce nastavení firmy – vytvořit firmu

Průvodce nastavení firmy – vytvořit firmu

Potvrzením tlačítka "Vytvořit firmu" v průvodci založením nové firmy nebo po přihlášení do aplikace v nabídce "Firma" pod volbou "Založení nové firmy" spustíte dialog "Nová firma".

Upozornění!
V závislosti na zvoleném státu firmy a typu organizace se automaticky nastaví příslušná účetní legislativa. Proto tyto dva údaje nelze v pozdější době změnit.
Stát firmy
Pomocí tlačítka pro rozevírací seznam vyberete: Česká republika nebo Slovensko.
Typ organizace
Vyberete pomocí tlačítka pro rozevírací seznam. Je možnost volby, která je závislá na státu firmy.
Pro Českou republiku lze volit podnikatelé-podvojné účetnictví, podnikatelé-daňová evidence, příspěvkové organizace a neziskové organizace.
Pro Slovensko lze volit jen podnikatelé – je to verze pro podvojné účetnictví.
Název firmy
Můžete zvolit libovolný s tím, že jej můžete kdykoliv později změnit v dialogu Výběr firmy, kde je dostupné tlačítko "Přejmenovat". Po zadání názvu firmy a klepnutí na tlačítko "OK" se začne zakládat firma. Při této operaci se vytvoří struktura firmy, podle nastaveného typu organizace se předvyplní základní číselníky a dojde k založení prvního účetního období. Založené účetní období má rozsah aktuálního kalendářního roku podle data nastaveného v počítači. Tato operace se může vyžádat nějaký čas. Poté automaticky přejdete na další krok průvodce natavení firmy, kde zadáte všechny základní údaje o založené firmě.