Rezervace

Rezervace

Zboží – Rezervace

Systém umožňuje provádět rezervace konkrétního zboží pro konkrétního odběratele. K zániku záznamu o rezervaci dochází automaticky po vyfakturování rezervovaného zboží.

Rezervace se promítne na záložce Rezervace v menu Zboží – Ceník a Obchodní partneři – Adresy firem.

Pokud nemáte v menu Firma – Nastavení – záložka Moduly – záložka Prodej zaškrtnutý příznak Při vytvoření objednávky automaticky vytvořit rezervaci, nebudou rezervace provedeny. Formulář je spojen s formulářem Ceník a záložkou Rezervace v modulu Zboží.

Rezervace při přijetí objednávky

Rezervovat zboží je možné přímo při pořizování položek přijaté objednávky v záložce "Upřesnění", kde je možnost rezervaci označit, příp. upřesnit i množství rezervovaného zboží.

Pokud chcete, aby se zboží rezervovalo automaticky při přijetí objednávky, musíte si toto nastavit ve volbě "Nastavení firmy" si v záložce "Moduly" – "Prodej", kde můžete nastavit i povolení rezervace do záporu.

Upozornění: Oba údaje o rezervaci zde nastavené se týkají pouze rezervace prováděné při přijetí objednávky.

Dodatečná rezervace při přijetí objednávky

V tabulkovém přehledu přijatých objednávek k tomu účelu slouží tlačítko , kde si vyberete volbu "Rezervovat". Jejím potvrzením se zobrazí dialog:

V něm si přečtete, jaké zboží bylo objednáno, kolik kusů bylo objednáno a kolik kusů máte na skladě. Pokud označíte Rezervovat, zpřístupní se pole "Množství" – vyplňte množství zboží, které budete rezervovat. Potvrzením dojde k rezervaci zboží.

Rezervace na kartě zákazníka

Zboží můžete rezervovat v modulu "Obchodní partneři" ve volbě "Adresy firem" přímo na kartě zákazníka v samostatné záložce "Rezervace".

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Firma
Pomocí ikony napravo vyberte požadovanou firmu; nabízejí se firmy evidované v menu Obchodní partneři – Adresy firem.
Ceník
Pomocí ikony napravo vyberte požadovaný ceník; nabízejí se ceníkové položky evidované v menu Zboží – Ceník.
Sklad
V rolovacím seznamu zvolte sklad, na němž se má zboží rezervovat; nabízejí se hodnoty evidované v menu Zboží – Seznam skladů.
Počet rezervovaného zboží, výrobků …
Na skladě
Reálný počet zboží, výrobků… na skladě.
Datum vzniku
Datum vzniku rezervace.
Datum zániku
Datum zániku rezervace.
Poznámka
Libovolná informace.

Rezervace na kartě zboží

Zboží můžete rezervovat v modulu "Zboží" ve volbě "Ceník" přímo na kartě zboží v samostatné záložce "Rezervace".

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Firma
Pomocí vyberete z požadovanou položku z adres firem.
Ceník
pokud děláte rezervaci přímo na kartě zboží, je tato položka předvyplněna.
Sklad
pokud děláte rezervaci přímo na kartě zboží, je tato položka předvyplněna.
Množství
Zadáte rezervované množství.
Datum vzniku
Zadáte datum vzniku rezervace.
Datum zániku
Pole se vyplní po vyfakturování rezervovaného zboží. Pokud je rezervace zrušena, je pole možné vyplnit ručně.
Poznámka
Můžete vyplnit libovolnou poznámku.

Rezervace v modulu "Zboží"

Zde je souhrnná informace o všech rezervacích, kde samozřejmě také může rezervace provádět. Slouží k tomu samostatná volba "Rezervace".

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Firma
Pomocí vyberete požadovanou firmu.
Ceník
Pomocí vyberete požadovanou položku z ceníku.
Sklad
Pomocí vyberete požadovaný sklad. Sklady jsou nabízeny dle zadaného data vzniku rezervace.
Množství
Zadáte rezervované množství.
Datum vzniku
Zadáte datum vzniku rezervace.
Datum zániku
Pole bude vyplněno po vyfakturování rezervovaného zboží. Datum je možno vyplnit ručně, pokud je rezervace zrušena.
Poznámka
Můžete vložit libovolnou poznámku.

Rezervace při naskladnění zboží

Při zvolení režimu rezervací Automatická rezervace při vytvoření objednávky i naskladnění zboží v Nastavení firmy mohou být rezervace vytvářeny i při přijetí zboží, na které existuje dosud neuspokojená objednávka přijatá. Uspokojení objednávek probíhá postupně dle data vzniku existujících rezervací a dle data vystavení v případě přijatých objednávek. Pokud pro objednávku existuje rezervace na část objednaného zboží, je rezervované množství zvýšeno dle možností zboží dostupného pro rezervaci na skladě. Neexistuje-li pro objednávku žádná rezervace zboží, je záznam vytvořen na dostupné množství až do výše požadované objednávkou.