Spuštění dotazu

Spuštění dotazu

Nad většinou přehledů a záznamů je možné spustit specializované dotazy. Může jít o připravené dotazy jako přehled změn konkrétního záznamu či dotazy připravené samotnými uživateli.

Pro zobrazení přehledu dostupných dotazů je potřeba nejprve zvolit tlačítko v horní liště tabulky nebo formuláře aktuálního záznamu. Následně se zobrazí dialogu zvolení dotazu s nabídkou dostupných dotazů. Jednotlivé dotazy jsou uvedeny zkratkou a svým názvem. Vyberete dotaz, který chcete spustit, a následně stisknete tlačítko Dokončit. Tím dojde ke spuštění vybraného dotazu a zobrazení získaných dat.