Státy

Státy

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Toto je jeden ze základních číselníků. Je vyplněn v okamžiku instalace. Hlavní využití má při obchodování se zahraničními partnery v adresách firem. Tento číselník se používá v dokladech v položce "Stát DPH". Při vystavení dokladu se tato položka automaticky vyplňuje státem, který jste si vybrali při zakládání firmy.

Seznam můžete spustit v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Sazby".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Název
Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.
Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.
Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.
Člen EU
Zaškrtnutím označíte, zda je stát členem Evropské unie.
Měna
Oficiální měna státu volená z číselníku Měny.
Mezinárodní tel. předvolba
Mezinárodní směrové číslo (též mezin. telefonní předvolba) přidělená státu ve standardu E.164 Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Obecně je používáno pro přístup k telefonním službám v zahraničí.
Kódy ISO 3166-1
Kódy států dle standardu ISO 3166-1 v různých formách.

Alpha-2
Povinné pole.
Dvoupísmenný kód státu ze seznamu kódů států, které používá Česká daňová správa.
Aplha-3
Třípísmenný kód státu ze seznamu kódů států dle uvedeného standardu.
Numeric
Třímístný číselný kód státu ze seznamu kódů států dle uvedeného standardu.
Nastavení pro Finanční správu
Soubor vlastností se zobrazuje jen v relevantních případech. Obsahuje pole:

Název státu zkrácený
Název státu o délce nanejvýše 25 znaků odpovídající hodnotě pole naz_zeme_a25 v číselníku Země Finanční správy. Používá se např. v Kontrolním hlášení DPH.
Kód (DPH)
Povinné pole.
Kód státu, který se použije pro potřeby DPH (např. výkaz pro MOSS). Nebude-li při přidání státu uveden, bude hodnota převzata z pole Kód alpha-2.
Nastavení firmy pro stát
Umožňuje určit hodnoty vlastností účtované firmy, které se v jednotlivých státech liší.

IČ DPH
Identifikační číslo plátce daně z přidané hodnoty pro daný stát.
DIČ pro MOSS
Pokud je účtovaná firma ve státě registrovaná v MOSS, vyplňte identifikační číslo pro DPH pro EU režim. Při slovenské legislativě se pole jmenuje IČ DPH pro MOSS. Pole je dostupné jen v případě zaškrtnutí pole Zvláštní režim jednoho správního místa na záložce Legislativa v Nastavení firmy.
Krajský finanční úřad
Při registraci účtované firmy k DPH v různých státech je možné zvolit finanční úřad pro příslušný kraj. Můžete zadat zkratku či název finančního úřadu (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovaný úřad. Můžete též otevřít adresář (pomocí tlačítka či klávesou F2) a hledat úřad s pomocí filtrů, hledaný úřad upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání úřadu ze seznamu stačí dvojklik na jeho záznam či stisk tlačítka Zvolit.
Při vyplňování českého kontrolního hlášení se použije hodnota vyplněná v tomto poli, je-li vyplněné, jinak se použije hodnota z Nastavení firmy.
Územní pracoviště
Při registraci účtované firmy k DPH v různých státech je možné zvolit příslušné územní pracoviště zvoleného finančního úřadu. Výběr územního pracoviště je obdobný jako výběr finančního úřadu.
Při vyplňování českého kontrolního hlášení se použije hodnota vyplněná v tomto poli, je-li vyplněné, jinak se použije hodnota z Nastavení firmy.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis
Můžete uvést bližší popis.
Poznámka
Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od
Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.
Platí do
Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.
Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.
Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

Související