Uživatelské transformace

Uživatelské transformace

Nástroje – Uživatelské transformace

Uživatelské XSLT transformace umožňují jednoduše vytvářet, evidovat a následně využívat vlastní specializované XSLT transformace. Uživatelské transformace jsou, oproti integrovaným transformacím, v ABRA Flexi uchovávány stejným způsobem jako jakékoli jiné uživatelské záznamy a není nutné zasílat požadavek na jejich integraci do ABRA Flexi. Pro tvorbu uživatelských transformací je nutné znát jazyk XSL.

Evidence uživatelských transformací

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Potvrzením tlačítka otevřete formulář pro nový záznam.

  • Zkratka – jedinečný kód transformace.
  • Název – název uživatelské transformace
  • Dotaz – kompletní vzorec pro transformaci v jazyce XSL

Použití uživatelských transformací

Stejně jako integrované, tak i uživatelské XSLT transformace se využívají v REST-API pro přetvoření získaných nebo ukládaných dat. Má-li být uživatelská XSLT transformace aplikována na získaná nebo ukládaná data v REST-API volání, uvede se její zkratka v parametru ?format=code:{zkratka}.

Ukázka: /c/demo/faktura-vydana.xml?format=code:yxz

Příklad praktického využití uživatelské transformace můžete nalézt v článku Přenos produktů z e-shopu Shoptet do ABRA Flexi.