Změnit heslo

Změna hesla

Volbu pro změnu hesla naleznete v nabídce Nástroje v horní liště aplikace. Po zvolení se otevře formulář, kde si právě přihlášený uživatel může změnit heslo.

V tomto okně vyplníte:

Staré heslo
Heslo, které v současné době používáte k přihlášení do aplikace.
Nové heslo
Heslo, které chcete nově používat.
Kontrola hesla
Zadejte požadované heslo ještě jednou, aby se ověřila jeho správnost.
Pokud se zadaná hesla neshodují, objeví se při ukládání chyba.

Po vyplnění uložte nastavení kliknutím na tlačítko "Změnit heslo". Pokud jste si vaši volbu rozmysleli, můžete ji zrušit kliknutím na tlačítko "Zrušit".