Doúčtování případných kurzových rozdílů k zálohám

Již jednou jsme se zmínili, že uhrazené zálohy nejsou předpisem pohledávek a závazků. Nepodléhají ročnímu přecenění. Samostatnými interními doklady zaúčtujeme tedy kurzové rozdíly k jednotlivým přijatým a vystaveným zálohám. Do poznámky si můžeme zapsat návaznost na číslo dokladu zálohy a provedenou platbu.