10.18.0

Přehled změn ve FlexiBee 10.18.0 (14. 12. 2012)

Hlavní novinky:

 • Našeptávání firem

Našeptávání všech firem v ČR a většiny v SR při zakládání položky adresáře a vytváření firmy. Stačí jen napsat část názvu firmy a ostatní údaje jsou automaticky doplněny (včetně IČ a DIČ).

naseptavani-firem

qrcode

 • QR-Platba.cz

Podpora nového standardu České Bankovní Asociace (ČBA) pro elektronickou fakturaci pomocí QR kódů. Na fakturách bude uveden QR kód, který je možné naskenovat pomocí mobilního telefonu, a uhradit jej tak přímo pomocí mobilní aplikace banky. Již nyní tento standard podporuje Raiffeisenbank a Komerční Banka. FlexiBee je prvním ekonomickým systémem, který tyto kódy podporuje.

QR-Platba.cz…

 • Rozšířená podpora pro internetové obchody

Internetové obchody jsou pro nás důležité, a proto jsme rozšířili jejich podporu formou nového rozšíření. Je tedy možné pro podporované e-shopy pracovat pouze z prostředí FlexiBee a kompletně spravovat katalog nebo vyřizovat objednávky.

Podporovány jsou tyto oblasti:

 1. Atributy a skupiny atributů (např. uhlopříčka, rozlišení, materiál),
 2. příslušenství (vazba na položky katalogu, které jsou příslušenstvím),
 3. dodací lhůty u zboží a dodavatelů,
 4. stavy zboží,
 5. kontaktní osoba na dokladech (jméno, e-mail, telefon),
 6. klíčová slova, technický popis apod.,
 7. formy úhrady a formy dopravy.
 • Přeplatky

Nyní je možné lépe pracovat s přeplatky faktur. Je možné je vrátit pomocí příkazu k úhradě, nebo odložit. Je dostupné nové rozšíření umožňující např. automaticky spárovat po vytvoření další faktury.

 • Obecné vazby

Nově je možné spárovat ve FlexiBee libovolný doklad či položku. Můžete tak např. spárovat související firmy v adresáři, nebo interní doklady.

Můžete navrhnout libovolný počet typů vazeb a ty následně využívat.

 • Inventura skladu

Nová funkce „inventura skladu“ zjednodušuje práci při inventuře. V několika vlnách umožňuje provádět částečné i kompletní inventury a následně vygenerovat inventurní doklady.

Můžete také zjistit, kdy byla naposledy u položky ceníku provedena inventura.

inventura

 • Analýza nákupu

FlexiBee obsahovalo nástroj pro analýzu prodeje (nejprodávanější zboží, nejziskovější zboží, největší odběratel, …). Nově je možné podobné analýzy provádět i z pohledu nákupu.

Další funkce:

 • Upozornění na duplicitní IČ/DIČ při zakládání záznamu.
 • Při fakturaci se zobrazuje obsah pole Poznámka z adresáře. Lze tak pracovníka upozornit na doplňující informace.
 • U faktury je možné odpočítat i neuhrazenou zálohu.
 • Pokud není pro určitý termín dostupný kurz, pracovník je upozorněn.
 • Při realizaci přijaté objednávky je možné odškrtávat čtečkou čárového kódu.
 • Rozšířen stav skladu k datu o požadavky na výdej.
 • Přijaté objednávky je možné realizovat i offline čtečkou.
 • V adresáři je možné zadávat individuální ceny.

Drobná vylepšení:

 • Účetnictví – zůstatky na účtech – doplněno tlačítko, které ukáže zůstatek na kurzoru.
 • Při prodeji dojde k aktualizaci cenových úrovní při změně odběratele (lze nastavit) nebo kurzu.
 • Pomocí práv je možné zakázat otevření detailu záznamu.
 • Exporty do Excelu nyní neexportují stornované doklady.
 • V bance byla rozšířena sumace o obrat aktuálního čísla výpisu.
 • Podklady DPH – doplněny dva sloupce – rozdíl vůči správné hodnotě.
 • Úpravy ve výsledovce pro 410/2009 a 504/2002 (akceptace činností).
 • Položka dokladu může mít jiné datum zaúčtování než doklad.
 • Je možné zakázat uživateli měnit předpis zaúčtování.
 • Možnost zakázat prodej pod minimální marží (dříve existovalo pouze varování).
 • Je možné na pokladně zakázat refundaci.

Opravy chyb:

 • Spouštění aplikace na 64bitové Javě ve Windows již funguje správně.
 • Lepší reportování při importu nevalidního XML.
 • Opraveny drobné chyby v kase.
 • Uživatel není varován, pokud ukládá nezaúčtovaný doklad a nemá na nastavení zaúčtování právo.
 • Při stornu dokladu s příjemkou se hlídá, aby se sklad nedostal do mínusu (pokud je to zakázáno).
 • Sumace u webové verze respektuje aktuální filtr.
 • EDI nyní podporuje i měny.
 • V daňové evidenci bylo opraveno párování EUR faktur s CZK platbou.

Mzdy:

 • Při příkazu k úhradě ve mzdách je možné určit, zda má obsahovat jména zaměstnanců.
 • Přehled čerpání dovolené byl rozšířen o sloupec proplacená dovolená.
 • Byly provedeny drobné úpravy v oznámení o nástupu.

REST API:

 • Je možné lépe řídit exportování relací jako součást výstupního XML. Nyní lze do parametru ?relations=udalosti,kontakty přidat vše ze seznamu relací /relations.
 • Výrazně zvýšen výkon při exportu velkého množství záznamů – místo dřívějších 2 minut nyní pouze 4 vteřiny.
 • Je možné vypnout export externích ID, pokud je nepotřebujete – dosáhnete tím zvýšení výkonu. Jedná se o parametr ?no-ext-ids=true. Toto umí zrychlit výstupy i o desítky procent.
 • Je možné filtrovat a ignorovat háčky a čárky takto: /c/demo/adresar(nazev like similar 'sarka') nalezne termíny „šárka“ i „sarka“. Obsah není indexovaný, jedná se tedy o sekvenční vyhledávání (stejné i pro like).
 • Ceník obsahuje nové sloupce:
  • sumární stav na všech skladech,
  • celkem rezervováno na všech skladech,
  • celkem dostupné (sumární – rezervováno),
  • smlouva obsahuje nový sloupec datum splatnosti nejstarší neuhrazené faktury,
  • stav skladu k datu; existuje nové API, které umožní pro vybraný sklad a datum zobrazit stav k datu (tedy včetně historického či budoucího).

Rozšíření datového modelu – provedli jsme velké úpravy pro podporu e-shopů (potřeba aktivovat extra volbu v licenci, která bude pro vývojáře zdarma a pro ostatní zpoplatněná):

 • dodací lhůta u „cenik“ a „dodavatel“,
 • nová pole u ceníku – klíčová slova, popis,
 • na dokladech je nově kontaktní osoba (nepovinná vazba) + jméno kontaktní osoby + e-mail + telefon,
 • atributy,
 • typy atributů,
 • skupiny atributů.